Početna

Poslovna saradnja


Reklamiranje na LED displejima

Lokacija RK Boska

Ovo je najatraktivnija lokacija ne samo u Banja Luci već i u cijeloj Republici Srpskoj, mjesto najvažnijih dešavanja, koncerata, prodaje raznih proizvoda, raznih promocija i okupljanja.

Pročitaj Vise ...

Lokacija Prijedor

Prostor ispred bivše robne kuće Patria tj. Trg Majora Zorana Karlice u Prijedoru je najpoznatije šetalište u Prijedoru, koje u toku dana posjeti ogroman broj ljudi, samim tim je i centar svih, različitih dogadjanja ...

Pročitaj Vise ...

Lokacija Brčko

Led displej u Brčkom je postavljen na velikom objektu koji se nalazi preko puta hotel Jelena uz glavni put Brčko - Bijeljina.


Pročitaj Vise ...

 

Evropa komunikacije d.o.o. u ponudi ima reklamiranje na LED displejima tj. LED ekranima u BiH. Možemo Vam ponuditi za stalno reklamiranje Vaše firme a i povremene reklamne kampanje reklamiranje na sledećim lokacijama u Bosni i Hercegovini.


POGLEDAJ SVE LOKACIJE

 

ODRŽAN JE SEMINAR ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA, RAD KOMISIJA

ZA JAVNE NABAVKE SA POSEBNIM OSVRTOM NA NAJČEŠĆE GREŠKE

I E-AUKCIJA U 2017. GODINI


 
u hotelu "Kardial", Banja Vrućica kod Teslića
21. marta 2017.

View the embedded image gallery online at:
http://evropakomunikacije.com/#sigProIde1e19f3886

 

SEMINAR ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA, RAD KOMISIJA ZA JAVNE

NABAVKE SA POSEBNIM OSVRTOM NA NAJČEŠĆE GREŠKE I

E-AUKCIJA U 2017. GODINI

 
 
Hotel "Kardial", Banja Vrućica kod Teslića
21. mart 2017.

kardial 4

 
 
Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na seminar o javnim nabavkama:


ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA, RAD KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE

SA POSEBNIM OSVRTOM NA NAJČEŠĆE GREŠKE I E-AUKCIJA U 2017. GODINI


koji će se održati 21. marta 2017. godine u hotelu "Kardial", Banja Vrućica kod Teslića.

Seminar je namijenjen rukovodiocima, predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke, službenicima za javne nabavke, te ponuđačima u javnom i privatnom sektoru.
Ovaj seminar objašnjava kompletan postupak javne nabavke idući "KORAK PO KORAK" kroz čitav proces.

Predavači će u okviru tema obraditi:

Uslovi i način sprovođenja postupaka javnih nabavki

- Priprema za pokretanje postupka nabavki, imenovanje komisije za nabavke,Seminar o javnim nabavkamautvrđivanje kriterija za ocjenu ponuda, pripremu obavještenja o nabavci, javno otvaranje ponuda, donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, rješavanje eventualnih prigovora, zaključivanje ugovora o nabavci, objavljivanje na sajtu i način kasnijeg čuvanje dokumentacije.

Specifičnosti nabavki u određenim djelatnostima:

- Javne nabavke u školama, sa posebnim osvrtom na održavanje ekskurzija, izleta i škole u prirodi.
- Javne nabavke u zdravstvenim ustanovama. Specifičnosti primjene propisa iz oblasti javnih nabavki u zdravstvu.
- Javne nabavke u pravosuđu - nabavke kancelarijskog materijala, omota spisa, kompjuterskog materijala, goriva, edukacija ...
- Postupci nabavke koje sprovode organi lokalne samouprave i javna komunalna preduzeća-

Priprema ponuda od strane ponuđača

- Kako napraviti validnu ponudu, upućivanje zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, koju dukumentaciju je ponuđač dužan dostaviti, ko može potpisati ponudu, koje potvrde i izjave se moraju priložiti, koje su česte greške i razlozi za odbacivanje ponuda, kome i kako se upućuju prigovori ...

Načini rješavanje najčešćih problema u procesu javnih nabavki

- Koje su greške koje najčešće može napraviti ugovorni organ pri pokretanju i izboru postupka, pripreme tehničke specifikacije, komunikacija naručitelja i ponuđača, otvaranju ponuda, njihovoj analizi i ocjenjivanju.
- Kako nabavljati telefonske usluge i el. energiju
- Pravna zaštita u postupku javne nabavke vrste žalbi i upravni spor

PREDAVAČI

■  Ivana Grgić, certificiran trener za javne nabavke
■  Miralem Kovačević, certificiran trener za javne nabavke
■  Dragana Kovačević, certificiran trener za javne nabavke

KOTIZACIJA ZA SEMINAR
■    140 KM po jednom učesniku
■    Popust za rane prijave do 07. marta – kotizacija iznosi 115 KM
■    Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10%     na ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije izvršite uz napomenu da budžetski korisnici naravno mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 051 466 600 ili E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SERTIFIKATI
Po završetku seminara, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju seminara.

DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000, odnosno 066 299 999.

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU I PROGRAM MOŽETE NAĆI NA OVOM LINKU .

Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.