SEMINAR "SVE O TEK USVOJENOM NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA"

1069
 

 

SEMINAR "SVE O TEK USVOJENOM  NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA"

 06. i 07. oktobar 2022. godine u Hotelu "Sunce", Neum

12. i 13. oktobar 2022. godine - video snimak
17. i 18. oktobar 2022. godine - video snimak

Sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo na dvodnevni seminar u prekrasnom hotelu "Sunce" i u sunčanom i divnom Neumu, na Jadranskom moru.

Poslije više godina rasprave napokon je usvojen NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA. Ovaj zakon donosi brojne izmjene koje su važne i za ponuđače i ugovorne organe. Bez poznavanja ovih izmjena nećete moći provoditi postupke niti uspješno učestvovati sa svojim ponudama ako ste ponuđač.

U toku dva dana intenzivnog rada prikazaćemo Vam sve što donosi novi zakon i potruditi se da, u što neposrednijem razgovoru, razjasnimo načine prevazilaženja prepreka u svakodnevnom radu koje se mogu javiti i na koje treba obratiti pažnju.

Za pravne subjekte je veoma bitna kontinuirana edukacija osoblja koje se bavi javnim nabavkama bilo kao ugovorni organ ili ponuđač, a naročito sada kada su usvojene brojne izmjene Zakona.

Učesnici će na ovom seminaru riješiti svoja mnoga pitanja i nedoumice.

Ovaj zakon je veoma složen i mogu se javiti brojne greške zbog kojih će propasti Vaši tenderi ili će biti odbačene Vaše ponude.
Dovoljna je mala greška, za koju nismo ni mislili da ja važna, pa da propadne postupak javne nabavke na kojem smo radili mjesecima ili da izgubimo, kao dobavljač, ugovor koji nam dosta znači. Mi ćemo Vam olakšati praktičnu primjenu novog Zakona.

Tokom ovog događaja biće prostora za diskusiju i Vaša pitanja.

Predavači su:
- DRAGANA KOVAČEVIĆ - Načelnika odjeljenja za finansije opštine Laktaši i ovlašteni predavač Agencije za javne nabavke
- KEMAL MUHAMEDOVIĆ - Ekspert za elektronske javne nabavke i razvoj poslovnih informacionih sistema u AJN i administrator portala e-nabavke iz Sarajeva

Seminar je namjenjen računovođama, revizorima, članovima komisija za javne nabavke, rukovodiocima u privatnim i državnim preduzećima, vlasnicima preduzeća, samostalnim poduzetnicima, pravnicima i svima onim koji se susreću i postupaju po Zakonu o javnim nabavkama BiH.

Na jednom mjestu dobićete sve detaljne informacije vezane uz izmjene zakona i novosti u ovoj oblasti.

Pozivamo Vas da prisustvujete ovom značajnom događaju iz oblasti javnih nabavki. Znanje Vam donosi uštedu u poslovanju.

 

ZA SVE UČESNIKE OBEZBJEĐEN JE RUČAK PRVOG DANA I PIĆE NA PAUZAMA.

 

Sve informacije vezane za seminar možete dobiti na brojeve telefona: 066/240-000 i 066/299-999 

VIŠE INFORMACIJA, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na "Neumskim susretima javnih nabavki" potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

hotel


Predavači će u okviru tema obraditi:

Opširnije...

SEMINAR “USVOJEN JE NOVI ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA - ŠTA NAM DONOSI”

1068 2 

 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na:

SEMINAR “USVOJEN JE NOVI ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA - ŠTA NAM DONOSI”


29.09.2022. godine - hotel Kardial, Banja Vrućica, Teslić
04. i 11.10.2022. godine - Video snimak
 

Napokon je usvojen Novi zakon o javnim nabavkama. Ovaj zakon donosi brojne izmjene i za ugovorne organe i za ponuđače. Ako na vrijeme ne budu upoznati sa njima ugovorni organi neće moći provoditi postupke, a ponuđači na ispravan način učestvovati sa svojim ponudama. Naravno, svaka greška dovodi do ponavljanja cijelog postupka i gubitka vremena, ako ste ponuđač do odbacivanja ponude i gubitka potencijalne zarade.

To svakako želite izbjeći.

Zbog ovoga smo organizovali seminare na dvije predivne lokacije na Vlašiću i u Banji Vrućici u Tesliću. Oni koji ne mogu tako prisustvovati seminaru imaju mogućnost da putem Zoom-a uživo učestvuju na Webinaru ili naknadno odgledaju video snimak kompletnog seminara.

Na seminaru će biti razmotrena i objašnjena brojna pitanja koja se u postupku javnih nabavki po novom zakonu mogu javiti.

Seminar je namjenjen svim praktičarima javnih nabavki, kako bi se upoznali sa izmjenjenim zakonom, a sve u cilju izbjegavanja mogućih grešaka u postupcima javnih nabavki. Seminar je namjenjen kako ugovornim organima tako i ponuđačima.

Neohodan je i članovima komisija za javne nabavke, rukovodiocima, računovođama i ponuđačima, kako osoblju koje sastavlja ponude tako i vlasnicima i menažerima firmi.


ZA SVE UČESNIKE JE OBEZBJEĐEN RUČAK I PIĆE U PAUZAMA.

 
SPREMITE SE ZA UČESTVOVANJE U JAVNIM NABAVKAMA PO NOVOM ZAKONU !

 

 
BEZ POZNAVANJA SVIH IZMJENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA NEĆETE MOĆI UČESTVOVATI U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI !

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Predavači će u toku seminara obraditi sledeće teme:
 

Opširnije...

SEMINAR "CARINA BEZ PAPIRA" I DRUGE NOVE VELIKE IZMJENE PROPISA IZ OBLASTI UVOZA I IZVOZA U BIH

1065 2 

 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na:

SEMINAR "CARINA BEZ PAPIRA" I DRUGE NOVE VELIKE IZMJENE PROPISA IZ OBLASTI UVOZA I IZVOZA U BIH


05. oktobar 2022. god. - Video snimak
11. oktobar. 2022. god. - Video snimak
14. oktobar. 2022. god. - Video snimak

Obavještavamo Vas da je došlo je do značajnih izmjena propisa u oblasti uvoza i izvoza robe u i iz BiH. Ovi propisu su nedavno usvojeni i počeli su se primjenjivati od 01.08.2022. godine.

Usvojeno je više podzakonskih akata koji se odnose na početak primjene novog Zakona o carinskoj politici u BiH koji je stupio na snagu od 1. avgusta ove godine.

Znate li koje su obaveze špeditera nakon 01.08.2022? Počinje „carina bez papira“. Znate li šta to znači? Jeste li upoznati sa NCTS - Novim kompjuterizovanim sistemom provoza, sa korištenjem kvalifikovanog elektronskog potpisa, podnošenjem i obradom elektronskih provoznih prijava itd?

Znate li sve o prelaznim pravilima namjenjenim za privremenu primjenu, na bilateralnoj osnovi, između strana potpisnica ugovora o slobodnoj trgovini? Primjenjivaće se alternativno uz PEM pravila i to samo sa stranama ugovornicama koja ista primjenjuju.

Ova pravila ne mjenjaju odredbe Konvencije, ne mjenjaju prava i obaveze strana, ali su ''zanimljiva'' privrednim subjektima jer su daleko jednostavnija i uslove za status robe sa porijeklom je lakše zadovoljiti.

Usvojen je novi Zakona o carinskim prekršajima BiH. Znate li šta donosi? Šta je razlog donošenja novog zakona? Šta se smatra sada prekršajima? Zbog čega se može sve odgovarati itd.?

 
OVAJ SEMINAR JE PRILIKA DA SE UPOZNATE SA BROJNIM USVOJENIM IZMJENAMA PROPISA VEZANIH ZA PROCEDURE UVOZA I IZVOZA !

 
Da li ste upoznati sa ovim svim ovim izmjenama i da li ste spremni da počnete da ih primjenjujete?
 
Nepoznavanje ovih izmjena može dovesti u Vašoj firmi do zastoja u procesu uvoza i izvoza robe, a to svakako želite izbjeći. Na ovom seminaru imate priliku da Vas eminentni stručnjaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koji najbolje poznaju ovu oblast, na vrijeme upoznaja sa svim izmjenama.
 
Na seminaru se razmotraju brojna pitanja.
 
Predavači na seminaru će Vam pomoći da razriješiti nedoumice i da izbjegnete probleme sa inspekcijama.
 
Seminar je namijenjen vlasnicima preduzeća, privatnicima, direktorima, špediterima, pravnicima, računovodstvenim radnicima, knjigovođama, revizorima i svim onima koji uvoze ili izvoze robu ili vide svoju šansu za poboljšavanje poslovanja uvozom i izvozom robe.
 
Seminar je veoma koristan i zaposlenim u javnom sektoru, jer im omogućuje razumijevanje kompletnog postupka uvoza i izvoza robe. U ovom sektoru naročito je koristan rukovodiocima, sekretarima organizacija, predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke i službenicima za javne nabavke.
 
Takođe je koristan i radnicima pravosuđa koji se susreću sa ovakvim tipom predmetima.
 

 
UPOZNAJTE SE NA VRIJEME SA IZMJENAMA PROPISA !

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 
Predavači će u toku seminara obraditi sledeće teme:
 

Opširnije...

SEMINAR "OBUČITE SVE ČLANOVE KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE ZA RAD PO NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA, PO ULOGAMA"

1070 2 

 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na:

SEMINAR "OBUČITE SVE ČLANOVE KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE ZA RAD PO NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA, PO ULOGAMA"


24.10.2022. godine u hotelu "Jelena", Banja Luka
25.10.2022. godine u hotelu "Hollywood", Sarajevo
31.10.2022. godine u hotelu "Kardial", Banja Vrućica, Teslić

Video snimak 03. i 08.11.2022.god.


Poslije više godina usaglašavanja, konačno je usvojen novi zakon o javnim nabavkama BIH. SVI UGOVORNI ORGANI PORED TOGA ŠTO SU DUŽNI IMATI KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE DUŽNI SU I DA SVI ČLANOVI KOMISIJE BUDU ADEKVATNO OBUČENI ZA RAD PO NOVOM ZAKONU KAKO BI RAVNOPRAVNO MOGLI UČESTVOVATI U NJENOM RADU.

Ovaj seminar je upravo namijenjen članovima komisija i na njemu će u jednom danu učesnici biti obučeni za sve najznačajnije faze procesa javnih nabavki po novom zakonu.

Pošto su novim zakonom predviđene brojne izmjene i mijenja se način rada komisija, veoma je važno biti pripremljen na vrijeme. Dok se članovi komisija ne upoznaju sa ovim izmjenama neće moći učestvovati u postupcima javnih nabavki i bićete u problemima.

Na seminaru će učesnici biti upoznati sa svim izmjenama.

Sam postupak je složen i ima dosta koraka u kojima je moguće napraviti proceduralne greške. Zbog ovih grešaka dolazi do poništenja postupka, do sumnje u regularnost izbora, a često dolazi i do tužbi protiv ugovornih organa pred sudovima. Takođe sistem za provođenje elektronskih javnih nabavki i dostavljanje elektronskih ponuda doživio je brojne izmjene, a predviđeno je i njegovo dalje drastično proširenje. Novi metod rada je bitan i za ponuđače i ugovorne organe. Na seminaru će biti uživo demonstrirane nove opcije, bez čijeg poznavanje nećete moći raditi.

U toku seminara će učesnici moći postavljati direktno pitanja predavačima i tako otkloniti svoje dileme.

Naravno da je želja ugovornih urgana da se izbjegnu problemi pri postupcima javnih nabavki. To je moguće samo uz stalnu obuku svih članova komisija za javne nabavke.

Adekvatna obuka je znači u interesu i rukovodstvu ugovornih organi, a i samim članovima komisija.

Na seminaru obuku održavaju ovlašteni predavači Agencije za javne nabavke BiH.

OVAJ PUT SMO OMUGUĆILI I POSEBAN POPUST: AKO PRIJAVITE ZA SEMINAR SVE TRI ČLANA KOMISIJE SEKRETAR KOMISIJE ILI ZAMJENSKI ČLAN MOŽE PRISUSTVOVATI SEMINARU GRATIS!

Učesnici će dobiti certifikat o pohađanju ove obuke.

Učešće na seminaru je značajno i za ponuđače kako bi mogli razumjeti kompletan postupak nabavke jer samo tako mogu uspješno da učestvuju u postupcima i ostvaruju svoja prava, a u krajnjem slučaju i kroz žalbeni postupak.

ZA SVE UČESNIKE JE OBEZBJEĐEN RUČAK I PIĆE U PAUZAMA.

 
POSEBAN POPUST: AKO PRIJAVITE ZA SEMINAR SVE TRI ČLANA KOMISIJE SEKRETAR KOMISIJE ILI ZAMJENSKI ČLAN MOŽE PRISUSTVOVATI SEMINARU GRATIS!

 

 
BEZ POZNAVANJA SVIH IZMJENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA NEĆETE MOĆI UČESTVOVATI U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI !

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Predavači će u toku seminara obraditi sledeće teme:
 

Opširnije...

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1