SEMINAR ZA PONUĐAČE U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI O NOVOUSVOJENOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA

1073 2 

 

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA JE DOŠLO DO POMJERANJA TERMINA ODRŽAVANJA SEMINARA POD NAZIVOM "SEMINAR ZA PONUĐAČE U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI O NOVOUSVOJENOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA" SA 23.11.2022. GODINE NA 24.11.2022. GODINE ZBOG IZNENADNIH OBAVEZA JEDNOG OD PREDAVAČA.

 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na:

SEMINAR ZA PONUĐAČE U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI O NOVOUSVOJENOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA


24.11.2022. godine - Webinar, 09:30-15:45
28.11.2022. godine - Video snimak
05.12.2022. godine - Video snimak
 

Skoro je usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. Znate li kako je novim zakonom predviđeno ubuduće da radite ako učestvujete u postupku javnih nabavki kao ponuđač? Novim zakonom su predviđene brojne izmjene, kako u klasičnom tako i u elektronskom postupku javnih nabavki.

Ovaj seminar je veoma važan za privatne firme, ali i državne koji učestvuju kao ponuđači u postupku javnih nabavki da bi mogli i u buduće da kvalitetno učestvuju sa svojim ponudama u postupcima nabavki.

Ako ste ponuđač svjesni ste da Vas i najmanji propust u pisanju ponude može diskvalifikovati iz daljeg postupka nabavki. To vas može koštati zarade koju ste mogli ostvariti da vaša ponuda nije odbačena radi tehničke greške. Možda je osoblje preduzeća koje kreira ponude nekad bilo obučeno, ali novim zakonom stigle su promjene sa kojim mora biti upoznato jer se promijenio način rada.

Na ovom seminaru možete dobiti novo znanje o izmjenama Zakona o javnim nabavkama.

PUTEM OVOG WEBINARA MOŽETE OBUČITI OSOBLJE NA NAJJEFTINI NAČIN! OVO JE NAJISPLATIVIJA INVESTICIJA ZA PREDUZEĆE!

Sa obučenim osobljem možete biti ispred konkurencije.

Sa novim izmjenama će Vas upuznati Šef grupe za normativno pravne poslove Agencije za javne nabavke BiH i član Radne grupe za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, a koju je imenovalo Vijeće ministara BiH. Sa dijelom vezanim za elektronski postupak će Vas upoznati ekspert za elektronske javne nabavke i administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba).

Seminar može biti veoma koristan i ugovornim organima da sagledaju kompletan postupak i shvate šta se očekuje od ponuđača.

Na seminar ćete uz pomoć iskusnih stručnjaka iz ove oblasti riješiti svoja konkretna pitanja sa kojima se suočavate u praksi!

 
AKO STE PONUĐAČ ZNATE LI KAKO JE NOVIM ZAKONOM PREDVIĐENO DA UBUDUĆE RADITE?

 

 
PUTEM OVOG WEBINARA MOŽETE OBUČITI OSOBLJE NA NAJJEFTINI NAČIN!

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Predavači će u toku seminara obraditi sledeće teme:
 

Opširnije...

SEMINAR "OBUKA SVIH ČLANOVA KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE ZA RAD U 2023. GODINI PO NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA, PO ULOGAMA"

1074 2 

 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na:

SEMINAR "OBUKA SVIH ČLANOVA KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE ZA RAD U 2023. GODINI PO NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA, PO ULOGAMA"

05.12.2022. godine u hotelu "Jelena", Banja Luka
07.12.2022. godine u hotelu "Hollywood", Sarajevo
08.12.2022. godine u Etno selu "Stanišić", Bijeljina

Video snimak 09. i 15.12.2022.god.

OVO JE NAJKOMPLETNIJI SEMINAR O JAVNIM NABAVKAMA. U HOTELU UŽIVO ĆETE DOBITI KVALITETNU OBUKU O NAJZNAČAJNIJIM ASPEKTIMA PROCESA JAVNIH NABAVKI OD STANE OVLAŠTENIH PREDAVAČA AGENCIJE ZA JN, A GRATIS DRUGI DAN PUTEM INTERNETA VIDEO SNIMAK KOMPLETNIH ELEKTRONSKIH NABAVKI PRAKTIČNO DEMONSTRIRANIH. Tako će polaznici dobiti kompletnu obuku svih aspekata procesa javnih nabavki.

ISKORISTITE PRILIKU!

SVI UGOVORNI ORGANI PORED TOGA ŠTO SU DUŽNI IMATI KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE DUŽNI SU I DA SVI ČLANOVI KOMISIJE BUDU ADEKVATNO OBUČENI ZA RAD PO NOVOM ZAKONU KAKO BI RAVNOPRAVNO MOGLI UČESTVOVATI U NJENOM RADU.

Konačno je usvojen novi zakon o javnim nabavkama BIH koji donosi brojne izmjene. Tu su i pravilnici koji prate novi zakon.

Ovaj seminar je upravo namijenjen članovima komisija i na njemu će u jednom danu učesnici biti obučeni za sve najznačajnije faze procesa javnih nabavki po novom zakonu.
Stiže nova 2023. godina. Jeste li pripremili plan javnih nabavki u skladu sa izmjenama zakona? Da li znate, po novom, kako se izrađuje i šta sve mora sadržavati? Znate li šta da radite sa neutrošenim sredstvima i šta sa postupcima koje niste uspjeli završiti u ovoj godini?

Na ova i mnoga druga pitanja dobićete odgovor na ovom seminaru.

Pošto su novim zakonom predviđene brojne izmjene i mijenja se način rada komisija, veoma je važno biti pripremljen na vrijeme. Dok se članovi komisija ne upoznaju sa ovim izmjenama neće moći učestvovati u postupcima javnih nabavki i bićete u problemima.

Na seminaru će učesnici biti upoznati sa svim izmjenama.

Sam postupak je složen i ima dosta koraka u kojima je moguće napraviti proceduralne greške. Zbog ovih grešaka dolazi do poništenja postupka, do sumnje u regularnost izbora, a često dolazi i do tužbi protiv ugovornih organa pred sudovima. Novi metod rada je bitan i za ponuđače i ugovorne organe.

U toku seminara će učesnici moći postavljati direktno pitanja predavačima i tako otkloniti svoje dileme.

Naravno da je želja ugovornih urgana da se izbjegnu problemi pri postupcima javnih nabavki. To je moguće samo uz stalnu obuku svih članova komisija za javne nabavke.

Adekvatna obuka je znači u interesu i rukovodstvu ugovornih organi, a i samim članovima komisija.

Na seminaru obuku održavaju ovlašteni predavači Agencije za javne nabavke BiH.

OVAJ PUT SMO OMUGUĆILI I POSEBAN POPUST: AKO PRIJAVITE ZA SEMINAR SVE TRI ČLANA KOMISIJE SEKRETAR KOMISIJE ILI ZAMJENSKI ČLAN MOŽE PRISUSTVOVATI SEMINARU GRATIS!

Učesnici će dobiti certifikat o pohađanju ove obuke.

Učešće na seminaru je značajno i za ponuđače kako bi mogli razumjeti kompletan postupak nabavke jer samo tako mogu uspješno da učestvuju u postupcima i ostvaruju svoja prava, a u krajnjem slučaju i kroz žalbeni postupak.

ZA SVE UČESNIKE JE OBEZBJEĐEN RUČAK I PIĆE U PAUZAMA.

 
POSEBAN POPUST: AKO PRIJAVITE ZA SEMINAR SVE TRI ČLANA KOMISIJE SEKRETAR KOMISIJE ILI ZAMJENSKI ČLAN MOŽE PRISUSTVOVATI SEMINARU GRATIS!

 

 
BEZ POZNAVANJA SVIH IZMJENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA NEĆETE MOĆI UČESTVOVATI U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI !

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Predavači će u toku seminara obraditi sledeće teme:
 

Opširnije...

SEMINAR ZNAČAJNE NOVE IZMJENE PROPISA IZ OBLASTI UVOZA I IZVOZA U BIH I AKTUELNOSTI VEZANE ZA "CARINU BEZ PAPIRA"

1075
 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na:

SEMINAR ZNAČAJNE NOVE IZMJENE PROPISA IZ OBLASTI UVOZA I IZVOZA U BIH I AKTUELNOSTI VEZANE ZA "CARINU BEZ PAPIRA"


12. decembar 2022. godine - Teslić, Hotel Kardial
13. decembar 2022. godine - Hollywood, Sarajevo

16. decembar 2022. godine - Video snimak
21. decembar 2022. godine - Video snimak

U postupcima uvoza i izvoza počela su se primjenjivati brojna nova pravila. Subjekti koji se bave uvozom i izvozom roba trebali bi što prije da se upoznaju sa njima. Da li želite da budete sigurni kako se primjenjuju nova pravila? Na ovom seminaru ćete dobiti sve odgovore od stručnjaka Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Uvedene su brojne novine kao što su Ovlašteni privredni subjekt (AEO) - novi institut koji je uveden u carinsko zakonodavstvo BiH po prvi put. Znate li sve o Ulaznoj i izlaznoj sažetoj deklaraciji, o Kućnom uvoznom i izvoznom carinjenju, o uvedenim novinama u pogledu kriterijuma za njihovo odobrovanje, zatim u pogledu privremenog ukidanja, opoziva privremenog ukidanja i ukidanja odobrenja za navedena pojednostavljenja. Znate li dovoljno o prvi put regulisanom Sistemu praćenja i ponovne procjene odobrenja za pojednostavljene postupke i o novinama koje donosi član 267. Zakona, koji reguliše pitanje isplate zatezne kamate kod povrata uvoznih dažbina?

Novi pojednostavljeni postupak je krovno pojednostavljenje svih pojednostavljenih carinskih postupaka. Znate li koje su prednosti za firmu koja ima status (AEO) u kontekstu postupaka vezanih uz carinu? Nije u pitanju samo da tim subjektima treba manje dokumentacije i obavlja se manje fizički pregleda pošiljki već postoje i druge prednosti. Status AEO-a dodijeljen u jednoj državi članici priznaju sve države članice.

 
OVAJ SEMINAR JE PRILIKA DA SE UPOZNATE SA BROJNIM USVOJENIM IZMJENAMA PROPISA VEZANIH ZA PROCEDURE UVOZA I IZVOZA !

 U ovom trenutku veliki problem se javlja što odobrenja za pojednostavljeno kućno uvozno-izvozno carinjenje, tj. pojednostavljeni postupci po fakturi važe do 31.01.2023. i prestaju automatizmom.

Ono preduzeće koje namjerava da ima i dalje pojednostavljenje, mora što prije da podnese ZAHTJEV NA NOVOM OBRASCU. Po novim propisima novi obrasci zahtjeva za ta pojednostavljenja su preuzeti iz carinskog zakonodavstva EU i drugačiji su u odnosu na zahtjeve koji su bili na snazi kada su izdata odobrenja.

Novi obrasci UIO-a su stvorili veliku zbrku jer u velikom obimu dolaze netačno popunjeni obrasci. Znate li kako da ih popunite? Naučićete to na ovom seminaru.

Na seminaru svaki učesnik će dobiti ISPRINTAN ZAHTJEV iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH i svaki učesnik će ručno ispuniti odmah obrazac, a zaposleni iz uprave za indirektno oporezivanje svaki zahtjev će pregledati i odmah sugerisati na greške da se isprave. Obrazaca za popunjavanje po svakoj firmi će biti više: jedan za lokalno uvozno – izvozno kućno carinjenje, drugi za carinsko skladištenje i dr. kontinuirani obrasci.

Na seminaru ćete biti upoznati sa preferencijalnim pravilima o porijeklu i sa Pan-Euro-Mediteranskim partnerstvom. Znate li šta je “varijabilna geometrija'', koji su uslovi i načini za sticanje povlaštenog tretmana i kako i kada popuniti uvjerenje EUR. 1 itd.? Razjasnićete svoje nedoumice na seminaru. Biće dosta i konkretnih primjera ...

U pogledu takozvane "Carine bez papira" znate li da su počele nove sveobuhvatne garancije za postupak provoza? Ovlašteni primaoci moraju imati kvalifikovanu elektronsku potvrdu da bi mogli završavati postupke provoza u odobrenim prostorima. Znate li šta donosi uvedena centralizacija naplata garancija za postupak provoza, kroz „GMS“ sistem i kako se skidaju sredstva na račun uprave?

Znate li na kakvom papiru moraju biti garancije, kojeg formata, sa kojim zaštitama?

Znate li dovoljno o reviziji tajmera unutar „NCTS“ sistema na osnovu kojih se pokreću akcije kao što su preporuke potrage, pokretanje potrage, preporuka za naplatu i pokretanje naplate?

Znate li šta nova odobrenja o sveobuhvatnom osiguranju obuhvataju?

Ova i mnoga druga pitanja će biti pojašnjena na seminaru.

Da li ste sigurni da ste dovoljno upoznati sa gornjim izmjenama i da li ste spremni da počnete da ih ispravno primjenjujete?

Nepoznavanje ovih izmjena može dovesti u Vašoj firmi do zastoja u procesu uvoza i izvoza robe, a to svakako želite izbjeći. Na ovom seminaru imate priliku da Vas eminentni stručnjaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koji najbolje poznaju ovu oblast, na vrijeme upoznaja sa svim izmjenama.

Na ovom seminaru ćete imati priliku i da direktno postavljate pitanjima predavačima koji rade u UIO i koji odlično poznaju ove probleme. Iskoristite tu šansu.

ZA SVE UČESNIKE JE OBEZBJEĐEN RUČAK I PIĆE U PAUZAMA.

 
UPOZNAJTE SE NA VRIJEME SA IZMJENAMA PROPISA !


VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U
POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na
adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Predavači će u toku seminara obraditi sledeće teme:
 

Opširnije...

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1