SEMINAR "VELIKE IZMJENE U PROPISIMA VEZANIM ZA PRIJAVLJIVANJE PDV-A KOJE SE ODNOSE NA SVE PDV OBAVEZNIKE"

1088 

 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas popratite:

WEBINAR "VELIKE IZMJENE U PROPISIMA VEZANIM ZA PRIJAVLJIVANJE PDV-A KOJE SE ODNOSE NA SVE PDV OBAVEZNIKE"

 

05.12.2023. godine - video snimak
12.12.2023. godine - video snimak
15.12.2023. godine - video snimak

 

OBAVJEŠTAVAMO SVE PORESKE OBAVEZNIKE DA JE DOŠLO DO NAJVEĆIH IZMJENAMA PROPISA VEZANIM ZA PDV U ZADNJIH VIŠE GODINA I DA JE PREOSTALO JOŠ SKROZ MALO VREMENA DO POČETKA OBAVEZNOG NOVOG NAČINA PRIJAVLJIVANJA PDV-A!  

U skladu sa ovim organizovali smo cjelodnevni seminar, koji preporučujemo da odslušaju svi PDV obaveznici kako bi se na vrijeme obučili, pripremili i izbjegli kasnije poteškoće.

Tema seminara je NOVI NAČIN PODNOŠENJA I POTPISIVANJA PORESKIH PRIJAVA UPOTREBOM KVALIFIKOVANE ELEKTRONSKE POTVRDE, PRAVNA REGULATIVA, TEHNIČKE PRETPOSTAVKE I SUGESTIJE ZA LAKŠE PREVAZILAŽENJE GREŠAKA.

Svi obveznici koji imaju status „velikih obveznika indirektnih poreza“ bili su dužni da od poreskog perioda jun 2023. godine PDV prijavu dostavljaju elektronskim putem upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde (KEP), na način propisan Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Službeni glasnik BiH“, broj 87/22). Ista obaveza odnosi se i na sve obveznike domaće akcize, a kako je propisano Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 85/22).

U skladu sa informacijama koje se već dva mjeseca objavljuju na internet stranici UIO, izvjesno je da određeni broj „velikih obveznika indirektnih poreza“ još uvijek nije ispunio ovu obavezu.

Ostali obveznici indirektnih poreza, koji nisu veliki u obavezi, dužni su da od 01.01.2024. godine podnose PDV prijave na ovaj novi način, upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde. Imajući u  vidu činjenicu da se radi o relativno složenom procesu potpisivanja ugovora sa UIO za podnošenje poreskih prijava, a zatim potpisivanje ugovora sa UIO za nabavku kvalifikovanih potvrda, instalaciji brojnih softvera, što je potpuno novo za poreske obveznike i njihove računovođe, ovaj seminar ima za cilj da predstavi cjelokupan proces od pravnih pretpostavki pa do “tehničkog” dijela koji se odnosi na konačno potpisivanje PDV prijave i podnošenje iste na Portal UIO.

Osim toga, na seminaru se razmatraju i oostala aktuelna pitanjima iz oblasti PDV-a, izmijenjene i predložene izmjene Zakona o PDV-u, kao i o krajnjoj potrošnji i njenom značaju, posljedicama pogrešnog popunjavanja i sl.


Predavači su zaposleni u Upravi za Indirektno oporezivanje BiH:
    1. Dr Milica Vidović šefica Odsjeka za obradu poreskih prijava u Sektoru za poreze UIO
    2. Bojana Bašić dipl. ing. elektrotehnike, stručni savjetnik u Grupi za IT u RC Tuzla.

Ukoliko još uvijek imate nejasnoće i nepoznanice i niste sigurni da ste potpuno spremni za ovaj postupak na ovom seminaru će Vam zaposleni iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH pomoći da savladate kompletan postupak.

Kroz najveći dio seminara predavači će Vam pokazati kako se u praksi provodi taj postupak.

Seminar je namijenjen računovodstvenim radnicima, knjigovođama,  revizorima, vlasnicima preduzeća, privatnicima, direktorima, pravnicima i ostalim poreskim obaveznicima.
Snimak seminara možete pratiti na svim elektronskim uređajima (računarima, tabletima, mobilnim telefonima).

Svi učesnici će dobiti certifikate o učestvovanju na seminaru putem pošte.

Svi učesnici će dobiti certifikate o učestvovanju na seminaru putem pošte.

KAZNE ZA NEPRAVILNO POSTUPANJE U OVOM POSTUPKU SU VEOMA VELIKE. SVAKAKO IH ŽELITE IZBJEĆI. OVAJ SEMINAR ĆE VAM POMOĆI U TOME I UŠTEDITI NOVAC.

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

OVAJ SEMINAR JE PRILIKA DA SE UPOZNATE SA NAJVEĆIM IZMJENAMA PROPISA VEZANIM ZA PDV U ZADNJIH VIŠE GODINA!

 

PREOSTALO JE JOŠ SKROZ MALO VREMENA DO POČETKA OBAVEZNOG NOVOG NAČINA PRIJAVLJIVANJA PDV-A! SPREMITE SE NA VRIJEME!

 
Predavači će u okviru tema obraditi:
 

SEMINAR ZA POSLOVNE SEKRETARICE, SEKRETARE, ASISTENTE I OSTALO ADMINISTRATIVNO OSOBLJE

1094 2

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na:

SEMINAR ZA POSLOVNE SEKRETARICE, SEKRETARE, ASISTENTE I OSTALO ADMINISTRATIVNO OSOBLJE

06.12.2023. god. - Hotel Jelena, Banja Luka
07.12.2023. god. - Hotel Hollywood, Sarajevo

12. i 18.12.2023. godine - video snimak


U današnjem poslovnom svijetu, poslovna sekretarica ima ključnu ulogu kao posrednik između klijenata i preduzeća. Njena vještina direktno utiče na uspjeh firme ili organizacije, jer često iza dobrog menadžmenta stoje dobro organizovane i sposobne sekretarice.

S obzirom na sve veće izazove tržišta s kojima se suočavaju mnoga preduzeća, postaje neophodno da menadžment bude uspješniji kako bi se adekvatno odgovorilo na zahtjeve savremenog poslovanja. Međutim, uloga sekretarice također ima značajan uticaj na uspjeh i vanjski imidž preduzeća.

Sekretarica često predstavlja prvo lice preduzeća s kojim klijenti i partneri dolaze u kontakt. Ona igra ključnu ulogu u ostvarivanju prvih kontakata i predstavlja ogledalo firme.


Savremena uloga sekretarice zahtijeva visok nivo komunikativnosti, otvorenosti, samostalnosti i organizovanosti. Da bi bila uspješna u obavljanju svog posla, sekretarica, sekretar, poslovna asistentica ili administrativna službenica treba pratiti trendove savremenog poslovanja i poslovne komunikacije. Stoga je konstantno usavršavanje neophodno kako bi se odgovorilo na sve zahtjeve posla.


Cilj ovog seminara je pružiti podršku u prevazilaženju izazova modernog poslovanja i omogućiti polaznicima da unaprijede svoje vještine i znanje u oblasti poslovnog sekretarstva.


Seminar je namijenjen:

    • Poslovnim sekretaricama/sekretarima,
    • Poslovnim asistentima/asistentkinjama,
    • Osobama koje su odgovorne za organizaciju i koordinaciju poslova i događaja,
    • Administrativnom osoblju koje svakodnevno komunicira s poslovnim partnerima i klijentima, te obavlja značajan dio administrativnih poslova u preduzeću, organizaciji ili instituciji.

- ZA SVE UČESNIKE SEMINARA OBEZBJEĐEN JE ZAJEDNIČKI RUČAK.
- SVI UČESNICI DOBIJAJU NA POKLON POSLOVNI ROKOVNIK ZA SLJEDEĆU GODINU.

BUDŽETSKI KORISNICI, MOGU PRISUSTVOVATI SEMINARU UZ ODGODU PLAĆANJA, ALI UZ OBAVEZNU PRIJAVU.

CILJ SEMINARA: Poslovne sekretarice, sekretari i asistenti predstavljaju ključni mehanizam koji generiše uspjeh organizacije. Dojam koji saradnici i klijenti stvaraju o organizaciji uveliko će zavisiti od izuzetnih komunikacijskih i prezentacijskih vještina. Dobro upravljanje vremenom, zajedno s fleksibilnošću u suočavanju s promjenama, imat će odlučujući utjecaj na efikasnost ureda. Stručno upravljanje konfliktima direktno će uticati na stabilnost i usredotočenost na postizanje rezultata. Kroz rješavanje mnogobrojnih izazova s kojima se organizacija suočava, kvalitetna voditeljica ureda ili poslovna sekretarica/sekretar uspješno oblikuje vezu među različitim odjelima, zaposlenima, saradnicima i klijentima. Cilj ovog seminara je unaprijediti vještine polaznika u svim ovim aspektima.

  

IZA SVAKE USPJEŠNE ORGANIZACIJE STOJE JOŠ USPJEŠNIJE SEKRETARICE! 

 

 
ZADOVOLJNA, ORGANIZOVANA I VJEŠTA SEKRETARICA JE NAJISPLATIVIJA INVESTICIJA!

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Predavači će u okviru tema obraditi:

Opširnije...

SEMINAR "PROIZVODI SA PORIJEKLOM - NOVA PRAVILA OVLAŠTENI IZVOZNICI - USLOVI ZA STICANJE STATUSA"

1095 2 

 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas da propratite:

SEMINAR "PROIZVODI SA PORIJEKLOM - NOVA PRAVILA OVLAŠTENI IZVOZNICI - USLOVI ZA STICANJE STATUSA"

 

22.12.2023. godine, 09:30-15:30 - Webinar

26.12.2023. godine - Video snimak
28.12.2023. godine - Video snimak

Stalo se mijenjaju načini rada i propisi. Počinju se primjenjivati NOVA PRAVILA. Za uspješan rad potrebno je biti upoznat sa svim izmjenama. Ako se bavite uvozom i izvozom ili želite da počnete time baviti na ovom seminaru ćete se upoznati sa najvažnijim aspektima problema koji se javljaju.

Kada je u pitanju oblast porijekla, učinjen je značajan pomak u cilju početka primjene novih-izmjenjenih pravila, bolje reći jednostavnijih i lakših uslova za sticanje statusa porijekla, te proširenih mogućnosti primjene kumulativnih pravila.

Sve se to ogleda kroz nove odredbe o:
• Većem procentualnom učešću robe bez porijekla,
• Povećanom pragu tolerancije,
• Produženom roku važenja dokaza o porijeklu,
• Pojmu pošiljke,
• Direktnom transportu,
• Povratu carine,
• Punoj kumulaciji...,
• Uz dodatna pojašnjenja i konkretne primjere.

- Bosna i Hercegovina, njeni uvoznici/izvoznici, učesnici u carinskom postupku ove pogodnosti mogu koristiti u slobodnoj trgovini sa zemljama CEFTA i EFTA, a u skoroj budućnosti i sa ostalim Stranama ugovornicama. Koje su to pogodnosti u ondosu na zemlje CEFTE, a koje u odnosu na zemlje EFTE ? Šta nas čeka u skoroj budućnosti u odnosu i na druge zemlje?

- Svakako, izuzetno važno pitanje, posebno za naše izvoznike koji nemaju još uvijek status ovlaštenog izvoznika je kako i pod kojim uslovima mogu steći ovaj status.

- Ovo je prilika da dobiju odgovore i pomoć u pripremi ispita provjere znanja iz ove oblasti, jer je ispit jedan od uslova za dobijanje odobrenja i carinskog ovlaštenja.

Na seminaru će biti objašnjenje, na osnovu dosadašnjeg iskustva UIO-a, najčešće greške koje prave pravni subjekti i kako izbjeći takve greške u budućnosti.

Seminar će Vam razriješiti nedoumice i pomoći da izbjegnete probleme sa inspekcijama.

Seminar je namijenjen vlasnicima preduzeća, privatnicima, direktorima, pravnicima, računovodstvenim radnicima, knjigovođama, revizorima i svim onima koji uvoze ili izvoze robu ili vide svoju šansu za poboljšavanje poslovanja uvozom i izvozom robe.

Seminar je veoma koristan i zaposlenim u javnom sektoru kako bi razumjeli kompletan postupak uvoza i izvoza robe. Naročito u javnom sektoru je koristan rukovodiocima, sekretarima organizacija, predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke i službenicima za javne nabavke.

Takođe će biti koristan i radnicima pravosuđa koji se susreću sa ovakvim predmetima

Svi učesnici će dobiti certifikate o učestvovanju na seminaru putem pošte.

  
POČINJU SE PRIMJENJIVATI NOVA PRAVILA !

 
VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 
 

Opširnije...

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1