Odjava učešća na seminaru

U slučaju da ne možete doći na seminar za koji ste se prijavili, možete poslati Vašu zamjenu.

Ukoliko odustanete do 3 dana prije početka seminara uplaćena sredstva bit će Vam vraćena u iznosu umanjenom za 30%. Nakon toga povrat novčanih sredstava nije moguć.

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari