SEMINAR "VELIKE IZMJENE U PROPISIMA VEZANIM ZA PRIJAVLJIVANJE PDV-A KOJE SE ODNOSE NA SVE PDV OBAVEZNIKE"

1088 

 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas popratite:

WEBINAR "VELIKE IZMJENE U PROPISIMA VEZANIM ZA PRIJAVLJIVANJE PDV-A KOJE SE ODNOSE NA SVE PDV OBAVEZNIKE"

 

05.12.2023. godine - video snimak
12.12.2023. godine - video snimak
15.12.2023. godine - video snimak

 

OBAVJEŠTAVAMO SVE PORESKE OBAVEZNIKE DA JE DOŠLO DO NAJVEĆIH IZMJENAMA PROPISA VEZANIM ZA PDV U ZADNJIH VIŠE GODINA I DA JE PREOSTALO JOŠ SKROZ MALO VREMENA DO POČETKA OBAVEZNOG NOVOG NAČINA PRIJAVLJIVANJA PDV-A!  

U skladu sa ovim organizovali smo cjelodnevni seminar, koji preporučujemo da odslušaju svi PDV obaveznici kako bi se na vrijeme obučili, pripremili i izbjegli kasnije poteškoće.

Tema seminara je NOVI NAČIN PODNOŠENJA I POTPISIVANJA PORESKIH PRIJAVA UPOTREBOM KVALIFIKOVANE ELEKTRONSKE POTVRDE, PRAVNA REGULATIVA, TEHNIČKE PRETPOSTAVKE I SUGESTIJE ZA LAKŠE PREVAZILAŽENJE GREŠAKA.

Svi obveznici koji imaju status „velikih obveznika indirektnih poreza“ bili su dužni da od poreskog perioda jun 2023. godine PDV prijavu dostavljaju elektronskim putem upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde (KEP), na način propisan Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Službeni glasnik BiH“, broj 87/22). Ista obaveza odnosi se i na sve obveznike domaće akcize, a kako je propisano Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 85/22).

U skladu sa informacijama koje se već dva mjeseca objavljuju na internet stranici UIO, izvjesno je da određeni broj „velikih obveznika indirektnih poreza“ još uvijek nije ispunio ovu obavezu.

Ostali obveznici indirektnih poreza, koji nisu veliki u obavezi, dužni su da od 01.01.2024. godine podnose PDV prijave na ovaj novi način, upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde. Imajući u  vidu činjenicu da se radi o relativno složenom procesu potpisivanja ugovora sa UIO za podnošenje poreskih prijava, a zatim potpisivanje ugovora sa UIO za nabavku kvalifikovanih potvrda, instalaciji brojnih softvera, što je potpuno novo za poreske obveznike i njihove računovođe, ovaj seminar ima za cilj da predstavi cjelokupan proces od pravnih pretpostavki pa do “tehničkog” dijela koji se odnosi na konačno potpisivanje PDV prijave i podnošenje iste na Portal UIO.

Osim toga, na seminaru se razmatraju i oostala aktuelna pitanjima iz oblasti PDV-a, izmijenjene i predložene izmjene Zakona o PDV-u, kao i o krajnjoj potrošnji i njenom značaju, posljedicama pogrešnog popunjavanja i sl.


Predavači su zaposleni u Upravi za Indirektno oporezivanje BiH:
    1. Dr Milica Vidović šefica Odsjeka za obradu poreskih prijava u Sektoru za poreze UIO
    2. Bojana Bašić dipl. ing. elektrotehnike, stručni savjetnik u Grupi za IT u RC Tuzla.

Ukoliko još uvijek imate nejasnoće i nepoznanice i niste sigurni da ste potpuno spremni za ovaj postupak na ovom seminaru će Vam zaposleni iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH pomoći da savladate kompletan postupak.

Kroz najveći dio seminara predavači će Vam pokazati kako se u praksi provodi taj postupak.

Seminar je namijenjen računovodstvenim radnicima, knjigovođama,  revizorima, vlasnicima preduzeća, privatnicima, direktorima, pravnicima i ostalim poreskim obaveznicima.
Snimak seminara možete pratiti na svim elektronskim uređajima (računarima, tabletima, mobilnim telefonima).

Svi učesnici će dobiti certifikate o učestvovanju na seminaru putem pošte.

Svi učesnici će dobiti certifikate o učestvovanju na seminaru putem pošte.

KAZNE ZA NEPRAVILNO POSTUPANJE U OVOM POSTUPKU SU VEOMA VELIKE. SVAKAKO IH ŽELITE IZBJEĆI. OVAJ SEMINAR ĆE VAM POMOĆI U TOME I UŠTEDITI NOVAC.

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

OVAJ SEMINAR JE PRILIKA DA SE UPOZNATE SA NAJVEĆIM IZMJENAMA PROPISA VEZANIM ZA PDV U ZADNJIH VIŠE GODINA!

 

PREOSTALO JE JOŠ SKROZ MALO VREMENA DO POČETKA OBAVEZNOG NOVOG NAČINA PRIJAVLJIVANJA PDV-A! SPREMITE SE NA VRIJEME!

 
Predavači će u okviru tema obraditi:
 

1. PROPISI KOJI REGULIŠU OBAVEZU PODNOŠENJA PDV I PDA PRIJAVA UPOTREBOM KVALIFIKOVANE ELEKTRONSKE POTVRDE
• Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u
• Pravilnik o primjeni Zakona o akcizama u BiH
• Korisničko uputstvo za elektronsko poslovanje sa UIO
• Uputstvo o podnošenju PDV prijava upotrebom kvalifikovane elektrosnke potvrde
• Praktični prikaz svih neophodnih dokumenata koje je potrebno dostaviti UIO da bi se poreske prijave mogle podnijeti na novi način

2. PROCES INSTALACIJE NEOPHODNIH SOFTVERA, AKTIVACIJE KARTICA I POTPISIVANJA PORESKIH PRIJAVA
• Instalacija softvera za rad za kvalifikovanim elektronskim potvrdama
• Instalacija softvera za potpisivanje poreskih prijava
• Praktični primjeri potpisivanja i podnošenja poreksih prijava
• Greške iz proteklog perioda i savjeti za njihovo prevazilaženje

3. USVOJENE DOPUNE ZAKONA O PDVU I PREDLOŽENE IZMJENE ZAKONA O PDV-U
• Zakon o dopunama zakona o PDV-u (doniranje hrane) i njegovi efekti na poslovanje PDV obveznika
• Novi Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u
• Produženje roka za podnošenje PDV prijava
• Povećanje praga za obavezan ulazak u PDV sistem

4. NAJČEŠĆE GREŠKE U RADU PORESKIH OBVEZNIKA NA E-PORTALU
• Podnošenje poreskih prijava (izmijenjene/dopunske)
• Registracija primarnih/sekundarnih korisnika
• Podnošenje EKUF-a i EKIF-a, tipovi dokumenata, validaciona pravila
• Podnošenje izmijenjenog (ispravljenog) EKUF-a i EKIF-a

5. ULOGA I ZNAČAJ ISPRAVNOG POPUNJAVANJA POLJA KRAJNJE POTROŠNJE U PDV PRIJAVI
• Šta je to krajnja potrošnja
• Kontrola krajnje potrošnje
• Posljedice pogrešnog popunjavanja polja krajnje potrošnje u PDV prijavi
• Ispravno popunjavanje krajnje potrošnje u PDV prijavi kroz primjere

6. PITANJA I ODGOVORI
- Odgovaranje na najčešća pitanja i dileme koje imaju poreski obveznici

 

PREDAVAČI

Dr MILICA VIDOVIĆ, doktorant na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, sertifikovani forenzički računovođa i sudski vještak za ekonomsku oblast. U Upravi za indirektno oporezivanje radi od 2009. godine na raznim poslovima i to: stučni saradnik-inspektor u Grupi za reviziju i kontrolu u RC Banja Luka, stručni saradnik za obradu poreskih prijava u Sektoru za proeze, viši stručni saradnik za registraciju poreskih obveznika u Sektoru za poreze, stručni savjetnik za analizu i upravljanje rizicima u Odjeljenju za analizu i upravljanje rizicima. Od 2017. godine obavlja poslove šefa Odsjeka za obradu poreskih prijava u Sektoru za poreze, Glavna kancelarija UIO. U svom dosadašnjem radu osim pobrojanih poslova, rukovodila je radom brojnih radnih grupa unutar UIO za izradu normativnih akata, npr. za uvođenje elektronske komunikacije između UIO i poreskih obveznika, za elektronsko podnošenje poreskih prijava, za elektronsko dostavljanje podataka iz knjigovodstvenih evidencija i sl. Bila je član tima za izradu Plana integriteta UIO, član tima za uvođenje ISO standarda u poslovne procese UIO i mnogih drugih. Kao predavač učestvovala je na velikom broju internih seminara za službenike UIO kao i eksternih seminara za poreske obveznike. Profesor je na Visokoj školi za finansije i računovodstvo u Tuzli na predmetima: Forenzičko računovodstvo i računovodstvene prevare i Poreski sistemi zemalja Evropske unije.

BOJANA BAŠIĆ, diplomirani inženjer elektrotehnike, zaposlena u UINO od 2009. godine. Trenutno raspoređena na poziciji stručni savjetnik u Grupi za informacione tehnologije u Regionalnom centru Tuzla. U dosadašnjem radu je obavljala poslove vezane za razvoj i održavanje poreskog softvera. Od 2014 godine je član, a od 2017.godine šef Tehničkog tima za razvoj i implementaciju nove poreske aplikacije, član Radne grupe za izradu podzakonskih akata o korišćenju elektronskih usluga UIO i mnogih drugih. Kao predavač je angažovana na internim seminarima u UIO na temu “Elektronske usluge UIO”, a učestvovala i na većem broju eksternih seminara.

 


KOTIZACIJA ZA SEMINAR

■ 100 KM po jednom učesniku
■ Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije prijavite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili fax: 051 466 601

 

CERTIFIKATI

Svi učesnici će dobiti certifikate o učestvovanju na seminaru putem pošte.

 

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000 ili 051 466 602.

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1