DRUGI NEUMSKI SUSRETI JAVNIH NABAVKI

1064 

 

DRUGI NEUMSKI SUSRETI JAVNIH NABAVKI

 

11. i 12. jul 2022. godine u Hotelu "Sunce", Neum

14. i 15. jul 2022. godine - video snimak
20. i 21. jul 2022. godine - video snimak


Zakon o javnim nabavkama u BiH je veoma složen i bez obzira što ga primjenjujemo svakodnevno, još uvijek se javljaju razne nedoumice. Zbog ovoga je potrebna stalna edukacija osoblja koje ga primjenjuje i njihovo pravovremeno informisanje. Dovoljna je mala greška, za koju nismo ni mislili da ja važna, pa da propadne postupak javne nabavke na kojem smo radili mjesecima ili da izgubimo, kao dobavljač, ugovor koji nam dosta znači. Mi ćemo Vam olakšati praktčnu primjenu Zakona i odgovoriti na sva vaša pitanja.

Za sve ugovorne organe i dobavljače organizovali smo "DRUGE NEUMSKE SUSRETE JAVNIH NABAVKI" na kojim će predavači prolaziti kroz najčešće probleme s kojima se svakodnevno susrećemo, kao i specifične situacije na koje treba obratiti pažnju.

Ovaj događaj ima za cilj da razmotri značajna pitanja iz ove oblasti i da omogući učesnicima razmjenu različitih saznanja, iskustva i informacije, ali i da uspostavite direktne poslovne kontakte.

Tokom ovog događaja biće prostora za diskusiju i pitanja s ciljem da se upoznate s problemima koji se javljaju u praksi.

Svi učesnici će dobiti dosta primjera dokumenata iz prakse, u elektronskom obliku, koji im mogu poslužiti kao uzorci kod kreiranja vlastitih dokumenata.

Predavači su:

- AMIR RAHMANOVIĆ - Certificirani trener za javne nabavke, Šef odjeljenja za javne nabavke u gradskoj upravi Tuzla
- KEMAL MUHAMEDOVIĆ - Ekspert za elektronske javne nabavke i razvoj poslovnih informacionih sistema u AJN i administrator portala e-nabavke iz Sarajeva

"Drugi Neumski susreti javnih nabavki" su namjenjeni računovođama, revizorima, članovima komisija za javne nabavke, rukovodiocima u privatnim i državnim preduzećima, vlasnicima preduzeća, samostalnim poduzetnicima, pravnicima i svima onim koji se susreću i postupaju po Zakonu o javnim nabavkama BiH.

Na jednom mjestu dobićete sve detaljne informacije vezane uz izmjene i novosti u ovoj oblasti.

Pozivamo Vas da prisustvujete ovom značajnom događaju iz oblasti javnih nabavki. Znanje Vam donosi uštedu u poslovanju.

Susreti javnih nabavki se odvijaju u hotelu "Sunce", u predivnom Neumu, na Jadranskom moru.

ZA SVE UČESNIKE OBEZBJEĐEN JE RUČAK PRVOG DANA I PIĆE NA PAUZAMA.

Sve informacije vezane za "DRUGE NEUMSKE SUSRETE JAVNIH NABAVKI" možete dobiti na brojeve telefona: 066/240-000 i 066/299-999 

VIŠE INFORMACIJA, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na "Neumskim susretima javnih nabavki" potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

hotel


Predavači će u okviru tema obraditi:

11.07. - PONEDELJAK

1. KAKO PRIPREMITI TENDERSKU DOKUMENTACIJU - DOBRA I LOŠA PRAKSA

Pretraga postupaka i obavještenja na Portalu javnih nabavki, Objava i preuzimanje tenderske dokumentacije u 2022. godini, Način izbora postupka javne nabavke, donošenje odluke o nabavci, Ko i kako priprema tendersku dokumentaciju, uloga članova komisije u izradi dokumentacije, Opisivanje predmeta nabavke i primjena nediskriminirajućih odredbi, Definisanje rokova, izrada tehničke specifikacije, ispravna podjela tendera na lotove, Ispravno definisanje zahtjeva (numerisanje i parafiranje stranica, prevođenje ponuda, kako se ispravlja ponuda, dostavljanje ponuda na obrascima ugovornih organa, ..), Koji uslovi i dokazi se moraju i smiju tražiti, Koje licence, certifikate i dozvole smijemo, a šta ne smijemo tražiti, Definisanje parametara za bodovanje ponuda, Načini objavljivanja tendera, Međunarodni tenderi, Šta sa zahtjevima za pojašnjenje tenderske dokumentacije, Kriteriji za odluku o odabiru, Šta ako smo mi napravili grešku u provođenju procesa, Na šta se ponuđači najčešće žale i kako postupiti u tim slučajevima

2. PRIPREMA PONUDE U SKLADU SA TENDERSKOM DOKUMENTACIJOM I NAJČEŠĆE GREŠKE

Pretraga postupaka i obavještenja na portalu javnih nabavki, Preuzimanje tenderske dokumentacije, Priprema ponuda (osnovni elementi ponude, izjave, obrasci, garancije), Upućivanje zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, Šta sve prihvatljiva ponuda mora sadržavati - sadržaj ponude, period važenja, garancije, Dokazi o posjedovanju licence, certifikata i dozvola, Koju dokumentaciju od podizvođača mora da se priloži, Kako pripremati izjave koje se odnose na ličnu sposobnost, sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, izjave koje se odnose na ekonomsku i financijsku sposobnost i izjave koje se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost za robe, radove ili usluge, Ko može potpisati ponudu, Predaja i prijem ponuda, Koje su česte greške i razlozi za odbacivanje ponuda, Praktični primjeri ponuda (ponude za kancelarijski materijal, građevinske radove, usluge, ekskurzije, edukacije, vozila, kompjuterskog materijala, ljekova, goriva, registracije vozila, osiguranja itd), Kako napisati žalbu i kome je uputiti i primjeri žalbi, Mogućnost sudske zaštite i troškovi oko pokretanja sudskog postupka

3. PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI I OKVIRNI SPORAZUM

- Opšti uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, Faze pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, Posebni uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku usluga, roba i radova, Sličnosti/razlike između pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja i pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, Praktičan prikaz dijagrama toka u pregovaračkom postupku korak po korak, Obaveze ugovornog organa pri provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, Izrada tenderske dokumentacije, Provjera kvalifikacija kandidata, Obavještavanje učesnike o rezultatima prvog dijela postupka, Pozivanje kvalifikovanog kandidata, Pregovaranje, Poziv za dostavljanje konačne ponude, Analiza konačnih ponuda, Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti

- Kada se primjenjuje okvirni sporazum? Vrste okvirnog sporazuma, Razlike između ugovora i okvirnog sporazuma, Priprema tenderske dokumentacije za zaključivanje okvirnog sporazuma, Procjena vrijednosti nabavke, Vremensko trajanje okvirnog sporazuma, Sklapanje ugovora o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma, Realizacija okvirnog sporazuma, Problemi u praksi kod realizacije okvirnog sporazuma, Primjeri iz prakse

4. IZMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Pregled izmjena koje su predviđene novim zakonom o javnim nabavkama (Oznake, zahtjevi za oznaku, Životni vijek, Ponuda, Dinamički sistem kupovine, Provođenje postupaka javnih nabavki koje uključuju ugovorne organe iz drugih država, Nova izuzeća, Uloga službenika za javne nabavke, Obaveza provjere tržišta u postupku javne nabavke, Podjela predmeta nabavke na lotove, Definisanje sadržaja plana javnih nabavki, Objava pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, Uvođenje „crne liste“, Izmijenjen osnov za diskvalifikaciju po osnovu sukoba interesa, Objava osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora, Postupak konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, Postupak direktnog sporazuma, Aktivna legitimacija, Zabrana zaključenja ugovora, Faze postupka javne nabavke i rokovi u kojim se može izjaviti žalba, Bitne povrede zakona)

5. ŽALBENI POSTUPAK - ŠTA AKO NEKO ULOŽI ŽALBU? KAKO PONUĐAČI MOGU OSTVARITI SVOJA PRAVA?

Kad ugovorni organ obustavlja postupak u slučaju žalbe, Koga i kada ugovorni organ obavještava o obustavi postupka; Kako žalilac da zna da li je njegova žalba proslijeđena URŽ, Šta ustvari znači aktivna legitimacija ponuđača, Šta ako ugovornom organu uz žalbu nije dostavljena i punomoć, Kako ugovorni organ da provjeri da li je žalbu potpisalo ovlašteno lice, Šta ako ponuđač izjavi prigovor umjesto žalbe, Kako postupati ako ugovorni organ navede pogrešnu pouku o pravnom lijeku u odluci o izboru/poništenju, Da li postoji rok u kojem ugovorni organ mora postupiti po rješenju URŽ, Kako postupati ako ugovorni organ ne navede pouku o pravnom lijeku, Kako postupati ako ponuđač izjavi žalbu na tendersku dokumentaciju za samo neke od lotova, Kako postupiti ako URŽ poništi u cjelosti lotove za koje je žalba bila izjavljena, a razlozi poništenja prisutni su i u drugim lotovima, za koje nije izjavljena žalba, Koji je rok da se izjasni ponuđač kojem je ostavljena žalba na izjašnjenje, Šta ako ponuđač izjavi žalbu putem portala nabavke, na TD koja je takođe objavljena na portalu, Da li ugovorni organi donose odluku/rješenje o nastavku postupka, Kako, kada i kome se dostavlja rješenje URŽ/KRŽ-a, Povrat u pređašnje stanje, kada se može tražiti i od koga, Izbor drugorangiranog ponuđača, sa ili bez žalbenih rokova, Šta ako URŽ ne donese odluku u roku

 

12.07. - UTORAK


1. PORTAL JAVNIH NABAVKI BIH OD POČETKA DO KRAJA

Upravljanje operaterima i organizacionim jedinicama, Plan nabavki, Direktni sporazum, Konkurentski zahtjev, Otvoreni postupak, Višefazni postupci, Podjela na lotove, Godišnje obavještenje za neprioritetne usluge, Godišnje obavještenje za ugovore iz okvirnog sporazuma, Izuzeća od primjene zakona, Prethodna informacijska obavještenja

2. ELEKTRONSKA PONUDA

Uslovi za učešće u E-postupku, Kreiranje elektronskog postupka, Kreiranje dodatnih uslova za učešće u elektronskom postupku, Formiranje i izmjena komisije za E-nabavke, Kreiranje ponude, Slanje elektronskih ponuda, Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda, Otkazivanje automatskog otvaranja ponuda i ponovno zakazivanje, Evaluacija ponuda, Izmjena rezultata evaluacije, Otvaranje elektronskih ponuda, Zahtjev za ispravku računske greške, Postavljanje pitanja za pojašnjenje ponude, Obrazloženje neprirodno niske cijene, Eaukcije u elektronskom postupku (nova logika kod podnošenja ponuda kod kriterija NC), Poništenje održane eaukcije i ponovno zakazivanje od strane Ugovornog organa, Preporuka za dodjelu/poništenje, Prihvatanje/odbijanje preporuke od strane odgovorne osobe, Tim ponuđača u E-postupku, Generisanje enkripcijskog ključa i slanje E-ponude, Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda u sistemu E-nabavke

3. IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA NABAVKAMA SA ASPEKTA ELEKTRONSKIH JN

Notifikacije u slučaju žalbe, Uvođenje obavještavanja o neokončavanju postupka, Objava osnovnih elemenata ugovora, Objava poziva i TD za pregovarački postupak bez objave obavještenja, Objava obavještenja o dodjeli ugovora kod konkurentskog postupka

Novi pravilnik: Elektronski direktni postupka, Elektronska ponuda

4. E-AUKCIJA - Postupak kompletno objašnjen

Kreiranje e-Aukcije, Odabir ponuđača u e-Aukciiji, Unošenje ponuda, Zakazivanje e-Aukcije, Izmjena i otkazivanje e-Aukcije, Učestvovanje u e-Aukciji;

 

PREDAVAČI

- AMIR RAHMANOVIĆ - Certificirani trener za javne nabavke, Šef odjeljenja za javne nabavke u gradskoj upravi Tuzla
- KEMAL MUHAMEDOVIĆ - Ekspert za elektronske javne nabavke i razvoj poslovnih informacionih sistema u AJN i administrator portala e-nabavke iz Sarajeva

 

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE

■ RANE PRIJAVE - do 24.06.2022. god.
   - Prisustvo u hotelu - 240 KM
   - Praćenje video snimka – kotizacija iznosi 150 KM

■ REDOVNA CIJENA - poslije termina ranih prijava
   - Prisustvo u hotelu - 270 KM
   - Praćenje video snimka– kotizacija iznosi 180 KM

■ Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije prijavite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

Prijavu slati na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na fax: 051 466 601.

 

CERTIFIKATI
Po završetku događaja, učesnici dobijaju certifikate o učešću na "DRUGIM NEUMSKIM SUSRETIMA JAVNIH NABAVKI".

SMJEŠTAJ

U cijenu kotizacije ne ulazi smještaj učesnika. U Neumu se nalazi velik broj hotela gdje učesnici mogu odsjesti, a postoji mogućnost i privatnog smještaja. Za učesnike "DRUGIH NEUMSKIH SUSRETA JAVNIH NABAVKI" obezbjeđene su povoljnije cijene smještaja u samom hotelu "Sunce". Za povoljnije cijene, prilikom rezervacije u hotelu "Sunce" dovoljno je da naglasite da ste učesnik ovog događaja.Web adresa hotela "Sunce" je www.hotel-sunce.com


DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000.

VIŠE INFORMACIJA, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Napomena: U slučaju značajnog pogoršanja epidemiološke situacije organizator zadržava pravo promjene termina održavanja događaja.

 

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1