SEMINAR POSTUPAK UVOZA I IZVOZA ROBA U I IZ BIH "KORAK PO KORAK”

1056 2 

 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas da propratite:

SEMINAR POSTUPAK UVOZA I IZVOZA ROBA U I IZ BIH "KORAK PO KORAK”

 09. decembra 2021. godine - Online seminar - Webinar

14. decembra 2021. godine - Video snimak

21. decembra 2021. godine - Video snimak

 

Ovaj seminar je namijenjen prvenstveno firmama koje namjeravaju unaprijediti svoje poslovanje otpočinjanjem uvoza ili izvoza robe. Mnoge firme na tome dobro zarađuju. Možda ste se vi do sada bavili nečim drugim, ali razmišljate o ovom aspektu poslovanja. Ko god je zainteresovan za vanjsku trgovinu i ko razmišja o samostalnom organizovanju uvoza-izvoza preporučujemo da prati ovaj seminar.

Da li je teško uvoziti i izvoziti robu? Odgovor je da i ne. Osnovne stvari su jednostavne, ali takođe ima dosta toga što treba znati.

Bosna i Hercegovina je potpisala brojne međunarodne ugovore o slobodnoj trgovini, ukidanju carina i uvođenju carinskih olakšica. Primjena olakšica podrazumeva da izvoznik carinskim organima prezentuje da roba ispunjava propisane uslove. Priprema dokumentacije je zahtjevan posao.

TAKOĐE SEMINAR ĆE BITI KORISTAN I ZAPOSLENIM U FIRMAMA KOJE SE VEĆ BAVE UVOZOM I IZVOZOM DA UNAPRIJEDE SVOJE ZNANJE I RAZRIJEŠE NEDOUMICE.

  
OVAJ SEMINAR JE PRILIKA DA SAGLEDATE NAJVAŽNIJE ASPEKTE POSTUPKA UVOZA I IZVOZA ROBA U I IZ BIH !

 

Seminar je namenjen svim privrednim subjektima, kako preduzećima tako i preduzetnicima koji žele da unaprijede svoje poslovanje; rukovodiocima, vlasnicima firmi, menadžerima i svima koji se bave ili namjeravaju da se počnu baviti uvozom i izvozom.

Pozivamo vas da sa vama podijelimo naše dugogodišnje iskustvo, da Vam objasnimo procedure uvoza i izvoza "korak po korak", da saslušamo vaša pitanja i probleme i zajedno pronađemo odgovore na najvažnije od njih, kako se pravilno i sigurno uključiti u međunarodnu trgovinu.

Predavači su stručnjaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH koji imaju dugogodišnje radno iskustvo u ovoj oblasti. Na ovom seminaru ćete imati priliku i da im direktno postavljate pitanja. Iskoristite tu šansu.

Seminar je veoma koristan i zaposlenim u javnom sektoru, jer im omogućuje razumijevanje kompletnog postupka uvoza i izvoza robe. U ovom sektoru naročito je koristan rukovodiocima, sekretarima organizacija, predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke i službenicima za javne nabavke. Takođe je koristan i radnicima pravosuđa koji se susreću sa ovakvim tipom predmetima.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 
Predavači će u okviru tema obraditi:
 

REDOVAN CARINSKI POSTUPAK, POJEDNOSTAVLJENI POSTUPCI I CARINJENJE ODREĐENIH ROBA

    • Propisi u oblasti indirektnog oporezivanja
    • Carinski sistem
    • Uvoz i carinjenje robe
    • Carinski postupci  - vrste
    • Stavljanje robe u slobodan promet
    • Redovni postupak
    • Podnošenje carinske prijave i propisanih dokumenata
    • Prihvatanje carinske prijave
    • Pregled robe
    • Obračuna i naplata carine
    • Puštanje ili odbijanje puštanja robe
    • Uloga špeditera u carinskom postupku
    • Pojednostavljeni postupak
    • Kupovina putem interneta u BiH
    • Roba dostavljena putem pošte koja podliježe carinjenju
    • Uvoz hrane
    • Uvoz živih životinja
    • Uvoz oružja i municije
    • Izvoz
    • Slobodne zone

PRAVNI OKVIR ZA SVRSTAVANJE ROBE I UTVRĐIVANJE CARINSKE OSNOVICE

    • Carinska tarifa
    • Struktura harmonizovanog sistema
    • Svrstavanje robe
    • Šta je odlučujuće u svrstavanju
    • Značaj pravilnog svrstavanja
    • Posljedice nepravilnog svrstavanja
    • Obavezujuće informacije (OIT, OIP)
    • Stope carine
    • Vrijednost robe
    • Utvrđivanje carinske osnovice
    • Potrebna dokumentacija u postupku carinjenja
    • Najčešći propusti i greške

CARINSKI POSTUPCI S ODGOĐNIM PLAĆANJEM, IZVOZ, CARINSKE POSVLASTICE I CARINSKE NOVINE U 2022 GODINI

    • Postupak provoza
    • Šta je TIR karnet
    • Unutrašnja obrada
    • Unutrašnja obrada - Lohn poslovi
    • Carinsko skladištenje
    • Privremeni uvoz i izvoz
    • Šta je ATA karnet
    • Obrada pod carinskom kontrolom
    • Vanjska obrada
    • Izvoz
    • Slobodne zone
    • Carinske povlastice- vrste
    • Oslobađanje od plaćanja carine na uvoz opreme za proizvodnju
    • Oslobađanje od plaćanja na proizvodna sredstva i drugu opremu u svrhu prenosa djelatnosti iz druge države u BiH
    • Oslobađanje od plaćanja carine na robu za dobrotvorne ili humanitarne organizacije
    • Oslobađanje od plaćanja carine na uvoz robe po osnovu međunarodnih sporazuma
    • Naknadna carinska kontrola i sudske presude
    • Najčešće nepravilnosti pri uvozu robe
    • Carinske novine u 2022. godini

ZNAČAJ UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI I PREDNOSTI STATUSA OVLAŠTENOG IZVOZNIKA

    • Koje ugovore o slobodnoj trgovini primjenjuje  BiH
    • Šta pružaju odredbe ugovora
    • Šta je povlaštena stopa carine
    • Kada se može primjeniti
    • Koja dokumentacija je potrebna
    • Šta su dokazi o porijeklu
    • Čemu služi izjava dobavljača
    • Uvoz robe iz ''trećih zemalja''
    • Ko može dobiti status ovlaštenog izvoznika
    • Koju dokumentaciju treba priložiti uz zahtjev
    • Koje su prednosti ovog statusa
    • Suspenzija carinske stope
    • Kome se podnosi zahtjev
    • Koje robe su predmet suspenzije
    • Ko donosi odluku o suspenziji
    • Koje se novine očekuju u 2022. godini

PITANJA I ODGOVORI

PREDAVAČI

MILJKA KUTIĆ, diplomirani pravnik.
Zaposlena u Upravi za indirektno oporezivanje u Sektoru za carine, na radnom mjestu šefa Odsjeka za carinske postupke.
Ima dvadeset godina radnog iskustva na području carinskog sistema - prvenstveno na carinskim postupcima.
Do sada održala mnogobrojne obuke u vezi carinskih postupaka i primjene carinskih propisa, kako za carisnke službenike tako i za treća lica (učesnike u carinskom postupku: uvoznike, izvoznike, špeditere, prevoznike i drugi) kako u organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje, tako i u organizaciji raznih privrednih komora iz BiH, drugih subjekata i u okviru određenih međunarodnih projekata odobrenih u BiH.
Posjeduje Certifikat o završenoj obuci za predavača od Ureda Europske unije za carinsku i fiskalnu pomoć (CAFAO).

MILENA KNEŽEVIĆ, diplomirani politolog, stručni savjetnik na poslovima porijekla robe u Upravi za indirektno oporezivanje - Sektoru za carine.
Ima 36 godine radnog iskustva, od toga 24 godine u oblasti carina. Pohađala i završila niz obuka, kao i obuku za predavače. Radila nekoliko godina, pored redovnih poslova i kao predavač u školi organizovanoj za carinske službenike. Po potrebi i po pozivima Privrednih komora održava seminare za carinske službenike, kao i ostale privredne subjekte.

 
KOTIZACIJA ZA SEMINAR

■    129 KM po jednom učesniku
■    Popust za rane prijave do 30. novembra – kotizacija iznosi 119 KM
■    Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10%  na ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije prijavite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili fax: 051/466-601

 

CERTIFIKATI

Po završetku seminara, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju seminara.

 

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000 ili 051 466 602.

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1