SEMINAR ŠTA DONOSI NOVI ZAKON O PDV-U, NEJASNOĆE VEZANE ZA ELEKTRONSKO PODNOŠENJE KIF-A I KUF-A I DRUGE AKTUELNOSTI

1053 

 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas popratite:

SEMINAR ŠTA DONOSI NOVI ZAKON O PDV-U, NEJASNOĆE VEZANE ZA ELEKTRONSKO PODNOŠENJE KIF-A I KUF-A I DRUGE AKTUELNOSTI

 

16.11.2021 - Online seminar - Webinar
19.11.2021 - Video snimak seminara
23.11.2021 - Video snimak seminara

 

ZNATE LI ŠTA DONOSI NOVI ZAKON O PDV-U? HOĆE LI TO UTICATI NA VAŠE POSLOVANJE? NARAVNO DA HOĆE. ZNATE LI KAKO? JESTE LI SPREMNI ZA TAKVE PROMJENE? PRIPREMITE SE NA VRIJEME!

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH je usvojio Prednacrt novog zakona o PDV-u. Ovim zakonom su predviđena brojna nova rješenja u oblasti indirektnog oporezivanja. Za sve poreske obaveznike je bitno da budu na vrijeme upoznati sa novim pravilima u vezi načina obračuna, prijavljivanja i plaćanja PDV-a koje nam donosi novi zakon kako bi na vrijeme mogli da prilagode svoje poslovanje. Na ovom seminaru imate priliku da se upoznate sa predviđenim izmjenama.

Takođe elektronsko podnošenje KIF-a i KUF-a je krenulo, ali u praksi su se pojavili i brojni problemi koji poreski obaveznici nisu sigurni kako da riješe.

S obzirom na ovo odlučili smo organizovati seminar na kojem će Vam zaposleni u UIO BiH dati neophodne instrukcije i pomoći Vam da brojne nedoumice koje se javljaju kod korisnika sistema budu otklonjene i direktno će odgovarati na sva Vaša pitanja.

Takođe na ovom seminaru biće razmotrena i druga aktuelna pitanja vezana za postojeći zakon o PDV-u i sa kojim obaveznici imaju nedoumice.

Seminar je namijenjen računovodstvenim radnicima, knjigovođama, revizorima, vlasnicima preduzeća, privatnicima, direktorima, pravnicima i ostalim poreskim obaveznicima.

Seminare možete pratiti preko Zoom platforme, na svim elektronskim uređajima (računarima, tabletima, mobilnim telefonima). Zainteresovani će moći odgledati i video snimak u još dva termina.

Svi učesnici će dobiti certifikate o učestvovanju na seminaru putem pošte.

KAZNE ZA NEPRAVILNO POSTUPANJE U POSTUPKU PRIJAVLJIVANJA PDV-A SU VEOMA VELIKE. MOGU BITI 10.000 KM. SVAKAKO IH ŽELITE IZBJEĆI. OVAJ SEMINAR ĆE VAM POMOĆI U TOME I UŠTEDITI NOVAC.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

OVAJ SEMINAR JE PRILIKA DA SE NA VRIJEME UPOZNATE SA PREDSTOJEĆIM IZMJENAMA ZAKONA O PDV-U !

 

OVAJ SEMINAR JE PRILIKA DA SE UPOZNATE SA ČESTIM GREŠKAMA OBAVEZNIKA PRILIKOM ELEKTRONSKOG PODNOŠENJA KIF-A I KUF-A I OBRAČUNA I PRIJAVLJIVANJA PDV-A!

 
Predavači će u okviru tema obraditi:
 

1. IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DODATNU VRIJEDNOST
- Promjena definicije poreskog obveznika
- Nova pravila kod PDV registracije;
- Drugačija evidencija prijava
- Preciziranje mjesta prometa usluga radi izmjegavanja dvostrukog operezivanja i izbjegavanja oporezivanja
- Novine vezane za poresku osnovicu
- Novine vezane za oslobađanja od plaćanja PDV-a (sa i bez prava na odbitak ulaznog PDV-a);
- Promjene kod odbitka ulaznog PDV-a;
- Novi poreski tretman prenosa poslovne imovine poreskog obveznika;
- Izmjene vezane za utvrđivanje dozvoljenog rashoda
- Utvrđivanje rashoda robe sa isteklim rokom trajanja
- Novi poreski tretman međunarodnih ugovora i donacija;
- Uslovi za oslobađanje od plaćanja PDV-a kod uvoza robe;
- Ukidanje posebne šeme u građevinarstvu
- Kaznene/prekešrajne odredbe

2. POSTUPAK DOSTAVLJANJA PODATAKA IZ KNJIGOVODSTVENIH EVIDENCIJA ELEKTRONSKIM PUTEM
- Prava i obveze obveznika indirektnih poreza i UINO u vezi sa dostavljanjem podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem;
- Šta ako se ne dostavi KUF i KIF u propisanom roku (prekršajne odredbe);
- Sadržaj i format dokumenata elektronskog KUF-a i KIF-a;
- Podaci koji se obavezno unose u e-evidenciju;
- Podaci koji se ne unose u e-evidenciju;
- Da li postoje razlike između unosa u PDV prijavu i KIF i KUF;
- Evidentiranje ulaznih faktura i ostalih dokumenata kroz primjere:
• Nabavka od PDV obveznika sa pravom i bez prava na odbitak ulaznog PDV-a;
• Nabavka od neobveznika PDV-a;
• Nabavka od građana (fizičkih lica);
• Kombinovana nabavka sa oporezivim i neoporezivim dijelom;
• Dati avansi
• Storno ranije primljene avansne fakture;
• Primljene ino usluge (vozanje PDV-a);
• Ispravka odbitka ulaznog PDV-a;
• Posebna šema u građevinarstvu i dr.
- Evidentiranje izlaznih faktura i ostalih dokumenata kroz primjere:
• Isporuke prema PDV obveznicima;
• Isporuke prema neobveznicima PDV-a;
• Isporuke prema fizičkim licima;
• Oporezive i neoporezive isporuke drugom PDV obvezniku;
• Primljeni avans;
• Interna faktura;
• Prvi promet novosagrađenog građevinskog objekta i dr.
- Kompatibilnost elektronskog KUF-a i KIF-a sa postojećim evidencijama;
- Da li je potrebno raditi dodatne evidencije;
- Ko mogu biti ovlaštena lica za dostavljanje elektronskog KIF-a i KUF-a;
- Rok, način i format dostavljanja elektronske evidencije;
- Tipovi dokumenta.

3. OSLOBAĐANJA/OPOREZIVANJA NEKRETNINA SA ASPEKTA TRENUTNIH PRIMJERA I SUDSKE PRAKSE

4. AKTUELNOSTI IZ OBLASTI PDV PRIJAVA
- Rokovi za podnošenje PDV prijava;
- Rokovi za plaćanje obaveza po PDV prijavama;
- Način i upute za plaćanje obaveza po PDV prijavama;
- Posljedice neblagovremenog plaćanja obaveza po PDV prijavi;
- Posljedice kašnjenja i nepodnošenja PDV prijava;
- Razrez PDV-a po službenoj dužnosti;
- Razlike između PDV prijave u kojoj je iskazan poreski kredit i zahtjevani povrat PDV-a;
- Namirenje obaveza koje se vode na poreskoj kartici iz poreskog kredita i zahtjevanog povrata;
- Podnošenje izmijenjenih ili dopunskih PDV prijava.

5. PITANJA I ODGOVORI
- Odgovaranje na najčešća pitanja i dileme koje imaju poreski obveznici

 

PREDAVAČI

MILICA VIDOVIĆ, doktorant na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, sertifikovani forenzički računovođa i sudski vještak za ekonomsku oblast. U Upravi za indirektno oporezivanje radi od 2009. godine na raznim poslovima i to: stučni saradnik-inspektor u Grupi za reviziju i kontrolu u RC Banja Luka, stručni saradnik za obradu poreskih prijava u Sektoru za proeze, viši stručni saradnik za registraciju poreskih obveznika u Sektoru za poreze, stručni savjetnik za analizu i upravljanje rizicima u Odjeljenju za analizu i upravljanje rizicima. Od 2017. godine obavlja poslove šefa Odsjeka za obradu poreskih prijava u Sektoru za poreze, Glavna kancelarija UIO. U svom dosadašnjem radu osim pobrojanih poslova, rukovodila je radom brojnih radnih grupa unutar UIO za izradu normativnih akata, npr. za uvođenje elektronske komunikacije između UIO i poreskih obveznika, za elektronsko podnošenje poreskih prijava, za elektronsko dostavljanje podataka iz knjigovodstvenih evidencija i sl. Bila je član tima za izradu Plana integriteta UIO, član tima za uvođenje ISO standarda u poslovne procese UIO i mnogih drugih. Kao predavač učestvovala je na velikom broju internih seminara za službenike UIO kao i eksternih seminara za poreske obveznike. Profesor je na Visokoj školi za finansije i računovodstvo u Tuzli na predmetima: Forenzičko računovodstvo i računovodstvene prevare i Poreski sistemi zemalja Evropske unije.

SEDIN MEŠINOVIĆ - po zanimanju je diplomirani pravnik. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli dana 02.07.2008. godine. Pred komisijom Ministarstva pravde BiH položio je pravosudni ispit 2013. godine, dok je. 2018. godine stekao zvanje sertifikovanog forenzičkog računovođe. U Upravi za indirektno oporezivanje radio je na poslovima stručnog saradnika-inspektora u Grupi za kontrolu velikih poreskih obveznika Regionalni centar Banja Luka, viši stručni saradnik inspektor u Grupi za kontrolu velikih poreskih obveznika Regionalnog centra Tuzla, obnašao dužnost šefa Grupe za reviziju i kontrolu u RC Tuzla. Unazad 4 godine je obnaša dužnost šefa Odsjeka za reviziju i kontrolu u Sektoru za poreze, Središnji ured UIO u Banja Luci. Prije zaposlenja u UIO bio zaposlen na različitim pozicijama u osiguravajućim društvima.

 
KOTIZACIJA ZA SEMINAR

■   125 KM po jednom učesniku
■   Popust za rane prijave do 2. novembra – kotizacija iznosi 110 KM
■   Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije prijavite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili fax: 051 466 601

 

CERTIFIKATI

Po završetku seminara, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju seminara.

 

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000 ili 051 466 602.

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1