NEUMSKI SUSRETI JAVNIH NABAVKI


1051 

 

NEUMSKI SUSRETI JAVNIH NABAVKI

- 30.09. i 01.10. 2021. godine u Hotelu "Sunce", Neum


Zakon o javnim nabavkama u BiH primjenjujemo svakodnevno, međutim još uvijek se javljaju razne nedoumice o njegovoj ispravnoj primjeni. Dovoljna je mala greška, za koju nismo ni mislili da ja važna, pa da propadne postupak javne nabavke na kojem smo radili mjesecima ili da izgubimo, kao dobavljač, ugovor koji nam dosta znači.

Za sve ugovorne organe i dobavljače organizovali smo "JAHORINSKE DANE JAVNIH NABAVKI" na kojoj će predavači prolaziti kroz najčešće probleme s kojima se svakodnevno susrećemo, kao i specifične situacije na koje treba obratiti pažnju.

Ovaj događaj ima za cilj da razmotri značajna pitanja iz ove oblasti i da omogući učesnicima razmijenu različitih saznanja, iskustva i informacije, ali i  uspostave direktne poslovne kontakte.

Tokom ovog događaja biti će prostora za diskusiju i pitanja s ciljem da se upoznate s problemima koji se javljaju u praksi.

Zakon o javnim nabavkama u BiH primjenjujemo svakodnevno, međutim još uvijek se javljaju razne nedoumice o njegovoj ispravnoj primjeni. Dovoljna je mala greška, za koju nismo ni mislili da ja važna, pa da propadne postupak javne nabavke na kojem smo radili mjesecima ili da izgubimo, kao dobavljač, ugovor koji nam dosta znači.

Za sve ugovorne organe i dobavljače organizovali smo "NEUMSKE SUSRETE JAVNIH NABAVKI" na kojim će predavači prolaziti kroz najčešće probleme s kojima se svakodnevno susrećemo, kao i specifične situacije na koje treba obratiti pažnju.

Ovaj događaj ima za cilj da razmotri značajna pitanja iz ove oblasti i da omogući učesnicima razmjenu različitih saznanja, iskustva i informacije, ali i da uspostavite direktne poslovne kontakte.
Tokom ovog događaja biće prostora za diskusiju i pitanja s ciljem da se upoznate s problemima koji se javljaju u praksi.

Svi učesnici će dobiti dosta primjera dokumenata iz prakse, u elektronskom obliku, koji im mogu poslužiti kao uzorci kod kreiranja vlastitih dokumenata.

VIŠE INFORMACIJA, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na "Neumskim susretima javnih nabavki" potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

hotel

 "Neumski susreti javnih nabavki" su namjenjani računovođama, revizorima, članovima komisija za javne nabavke, rukovodiocima u privatnim i državnim preduzećima, vlasnicima preduzeća, samostalnim poduzetnicima, pravnicima i svima onim koji se susreću i postupaju po Zakonu o javnim nabavkama BiH.

Na jednom mjestu dobićete sve detaljne informacije vezane uz izmjene i novosti u ovoj oblasti.

Pozivamo Vas da prisustvujete ovom značajnom događaju iz oblasti javnih nabavki. Znanje Vam donosi uštedu u poslovanju.

Susreti javnih nabavki se odvijaju u hotelu "Sunce", u predivnom Neumu, na Jadranskom moru.

Za sve učesnike obezbjeđen je ručak prvog dana i piće na pauzama.

Predavači će u okviru tema obraditi:

30.09. - ČETVRTAK

1. PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE I NAJČEŠĆE GREŠKE PRILIKOM PRIPREME TENDERSKE DOKUMENTACIJE
• Način izbora postupka javne nabavke
• Odluka o nabavci
• Ko priprema tendersku dokumentaciju i da li članovi komisije mogu učestvovati i u pripremi tenderske dokumentacije
• Opisivanje predmeta nabavke i primjena nediskriminirajućih odredbi
• Definisanje rokova
• Kako napraviti tehničke specifikacije
• Kako se tender dijeli na lotove
• Ispravno definisanje zahtjeva (numerisanje i prarafiranje stranica, prevođenje ponuda, način ispravljanja ponuda, dostavljanje ponuda na obrascima ugovornih organa, ..)
• Koji uslovi i dokazi se moraju i smiju tražiti
• Koje licence, certifikate i dozvole smijemo, a šta ne smijemo tražiti
• Definisanje parametara za bodovanje ponuda
• Načini objavljivanja tendera
• Načini traženja i odgovaranja na zahtjeve za pojašnjenje tenderske dokumentacije
• Kriteriji za odluku o odabiru
• Na šta se ponuđači najčešće žale

2. PRIPREMA PONUDA OD STRANE PONUĐAČA - ELEMENTI PONUDE I PRAKTIČNI PRIMJERI PONUDA
• Pretraga postupaka i obavještenja na portalu javnih nabavki
• Pretraga postupaka i obavještenja na portalu javnih nabavki
• Preuzimanje tenderske dokumentacije
• Priprema ponuda (osnovni elementi ponude, izjave, obrasci, garancije)
• Šta sve prihvatljiva ponuda mora sadržavati - sadržaj ponude, period važenja, garancije
uz ponudu, pozivanje na standarde, dodatna dokumentacija, aneksi
• Kako pripremati izjave koje se odnose na ličnu sposobnost, sposobnost obavljanja
profesionalne djelatnosti, izjave koje se odnose na ekonomsku i financijsku sposobnost i
izjave koje se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost za robe, radove ili usluge
• Najčešće greške
• Praktični primjeri ponuda (ponude za kancelarijski materijal, građevinske radove,
usluge, ekskurzije, edukacije, vozila, kompjuterskog materijala, ljekova, goriva,
registracije vozila, osiguranja itd)
• Kako napisati žalbu i kome je uputiti i primjeri žalbi
• Pitanja i odgovori

3. ANALIZA PONUDA I DODJELA UGOVORA
• Otvaranje ponuda
• Ko vrši analizu ponuda
• Odustajanje od ponude
• Postupanje u slučaju prijema nedovoljnog broja ponuda
• Način slanja zahtjeva za pojašnjenje ponude
• Moraju li dokumenti biti orginalni ili se mogu priložiti kopije
• Matematičke greške u ponudi i način ispravke računskih greški
• Šta se smatra neprirodno niska cijena
• poređenje ponuda i bodovanje
• Kako se pravi zapisnik o analizi i ocjeni ponuda
• Preporuka komisije za nabavke
• Dozvoljavanje u uvid u ponude drugih učesnika postupka i koje su poverljive informacije
• Izrada odluke o dodjeli ugovora
• Zakonski rokovi u postupku nabavke
• Izrada odluke o poništenju postupka
• Zakonska odgovornost članova komisije
• Izvještaj Agenciji za javne nabavke BiH o provedenom postupku nabavke

4. IZMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
• Pregled izmjena koje su predviđene novim zakonom o javnim nabavkama (Oznake, zahtjevi za oznaku, Životni vijek, Ponuda, Dinamički sistem kupovine, Provođenje postupaka javnih nabavki koje uključuju ugovorne organe iz drugih država, Nova izuzeća, Uloga službenika za javne nabavke, Obaveza provjere tržišta u postupku javne nabavke, Podjela predmeta nabavke na lotove, Definisanje sadržaja plana javnih nabavki, Objava pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, Uvođenje „crne liste“, Izmijenjen osnov za diskvalifikaciju po osnovu sukoba interesa, Objava osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora, Postupak konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, Postupak direktnog sporazuma, Aktivna legitimacija, Zabrana zaključenja ugovora, Faze postupka javne nabavke i rokovi u kojim se može izjaviti žalba, Bitne povrede zakona)

5. PRAVNA ZAŠTITA - KOJA PRAVA IMAJU PONUĐAČI? KAKO PONUĐAČI MOGU OSTVARITI SVOJA PRAVA?
• Stranke u postupku
• Način izjavljivanja žalbe
• Rokovi za izjavljivanje žalbe
• Postupak Ugovornog organa po žalbi
• Dokazivanje po žalbi
• Bitne povrede zakona
• Sadržaj žalbe
• Upravni spor
• Ko snosi troškove žalbe i upravnog postupka
• Ko nadoknađuje štetu

6. PITANJA I ODGOVORI

01.10. - PETAK

1. PORTAL JAVNIH NABAVKI BIH OD POČETKA DO KRAJA
• Upravljanje operaterima i organizacionim jedinicama
• Plan nabavki
• Direktni sporazum
• Konkurentski zahtjev
• Otvoreni postupak
• Višefazni postupci
• Podjela na lotove
• Godišnje obavještenje za neprioritetne usluge
• Godišnje obavještenje za ugovore iz okvirnog sporazuma
• Izuzeća od primjene zakona
• Prethodna informacijska obavještenja

2. ELEKTRONSKA PONUDA
• Uslovi za učešće u E-postupku
• Kreiranje elektronskog postupka
• Kreiranje dodatnih uslova za učešće u elektronskom postupku
• Formiranje i izmjena komisije za E-nabavke
• Kreiranje ponude
• Slanje elektronskih ponuda
• Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda
• Otkazivanje automatskog otvaranja ponuda i ponovno zakazivanje
• Evaluacija ponuda
• Izmjena rezultata evaluacije
• Otvaranje elektronskih ponuda
• Zahtjev za ispravku računske greške
• Postavljanje pitanja za pojašnjenje ponude
• Obrazloženje neprirodno niske cijene
• Eaukcije u elektronskom postupku (nova logika kod podnošenja ponuda kod kriterija NC)
• Poništenje održane eaukcije i ponovno zakazivanje od strane Ugovornog organa
• Preporuka za dodjelu/poništenje
• Prihvatanje/odbijanje preporuke od strane odgovorne osobe
• Tim ponuđača u E-postupku
• Generisanje enkripcijskog ključa i slanje E-ponude
• Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda u sistemu E-nabavke

3. IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA NABAVKAMA SA ASPEKTA ELEKTRONSKIH JN
• Notifikacije u slučaju žalbe
• Uvođenje obavještavanja o neokončavanju postupka
• Objava osnovnih elemenata ugovora
• Objava poziva i TD za pregovarački postupak bez objave obavještenja
• Objava obavještenja o dodjeli ugovora kod konkurentskog postupka
• Novi pravilnik:
- Elektronski direktni postupka
- Elektronska ponuda

4. E-AUKCIJA - Postupak kompletno objašnjen

PREDAVAČI

IVANA GRGIĆ - Certificirani trener za javne nabavke, zaposlena u Ministarstvu finansija Republike Srpske, u Resoru za upravljanje investicijama. U okviru radnih aktivnosti, učestvovala je u implementaciji i monitoringu mnogih projekata. Do sada ima velik broj objavljenih stručnih članaka i radova.

KEMAL MUHAMEDOVIĆ - Ekspert za elektronske javne nabavke i razvoj poslovnih informacionih sistema u AJN i administrator portala e-nabavke iz Sarajeva

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE

Kotizacija iznosi 230 KM po jednom učesniku

Popust za rane prijave do 21. septembra – kotizacija iznosi 200 KM

Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije prijavite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

Prijavu slati na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na fax: 051 466 601.

 

CERTIFIKATI
Po završetku događaja, učesnici dobijaju certifikate o učešću na "Neumskim susretima javnih nabavki".

SMJEŠTAJ
U Neumu se nalazi velik broj hotela gdje učesnici mogu odsjesti, a postoji mogućnost i privatnog smještaja. Za učesnike "Neumskih susreta javnih nabavki" obezbjeđene su povoljnije cijene smještaja u samom hotelu "Sunce".


DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000.

VIŠE INFORMACIJA, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Napomena: U slučaju značajnog pogoršanja epidemiološke situacije organizator zadržava pravo promjene termina održavanja događaja.

 

PRIJATELJI:

cenral inn      

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1