SEMINAR AKTUELNA PITANJA I DILEME IZ PDV PROPISA I PROBLEMI IZ PRAKSE

1047 

 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas da propratite:

SEMINAR AKTUELNA PITANJA I DILEME IZ PDV PROPISA I PROBLEMI IZ PRAKSE

 25. maj 2021. godine - Webinar
  28. maj 2021. godine - Video snimak
  03. jun 2021. godine - Video snimak

U oblasti PDV-a u praksi se javljaju stalno problemi i nejasnoće kod primjene propisa. Na ovom seminaru će zaposleni u Upravi za indirektno oporezivanje BiH učesnike seminara direktno uputiti u ispravan način postupanja u ovoj oblasti.
Učesnici seminara će biti upoznati i sa novim procedurama i promjenama.
Seminar će Vam pomoći da u svojim preduzećima ostvarite uštede i izbjegnete nesporazume zbog različitog tumačenja propisa.

Seminar je namijenjen vlasnicima preduzeća, privatnicima, direktorima, pravnicima, računovodstvenim radnicima, knjigovođama,  revizorima i svima koji u praksi postupaju po Zakonu o PDV-u ili onima koji namjeravaju postati PDV obaveznici.

Seminar je veoma koristan i zaposlenim u javnom sektoru kako bi razumjeli kompletan postupak obračuna PDV-a. Naročito u javnom sektoru je koristan rukovodiocima, sekretarima organizacija, predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke i službenicima za javne nabavke.

Takođe će biti koristan i radnicima pravosuđa koji se susreću sa ovakvim predmetima.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 
PRUŽA VAM SE JEDINSTVENA PRILIKA DA DIREKTNO POSTAVLJATE PITANJA!!!

 
 
Predavači će u okviru tema obraditi:
 

1. PORESKI UBAVEZNICI - NAJZNAČAJNIJI POJMOVI
    • Ko su PDV obaveznici, ko sve treba da uđe u sistem PDV-a, Lica koja podliježu plaćanju PDV-a itd.

2. PROMET DOBARA I USLUGA I  UPOTREBA DOBARA U VANPOSLOVNU SVRHU
    • Promet dobara i usluga (Promet dobara, Mjesto prometa usluga, Usluge povezane sa nekretninama, Kriteriji oporezivanja prema mjestu gdje se usluge izvode, Usluge provoza, Usluge koje su oporezive prema mjestu primaoca)
    • Upotreba dobara u vanposlovnu svrhu (manjak dobara)

3. PORESKA OSNOVICA I MJESTO PROMETA USLUGA
    • Poreska osnovica (Subvencije, Javni prihodi, Popusti, Knjižna obavijest)
    • Mjesto prometa usluga - kratki osvrt (Razlika između naručioca i primaoca usluge)

4. OTKUP POTRAŽIVANJA – FAKTORING, PREFAKTURISANJE U SISTEMU PDV-A I POREZNI TRETMAN KRIPTOVALUTA
    • Otkup potraživanja – faktoring
    • Prefakturisanje u sistemu PDV-a (promet ili ne?)
    • Porezni tretman kriptovaluta – bitcoin

5.  ULAGANJE U TUĐA OSNOVNA SREDSTVA, PRIPREMNE RADNJE I RAD NEVLADINIH ORGANIZACIJA
    • Ulaganje u tuđa osnovna sredsta (pravo na odbitak)
    • Pripremne radnje (kad se primjenjuje?)
    • Rad nevladinih organizacija (oporezivo ili ne?)

6. POSEBNA ŠEMA U GRAĐEVINARSTVU, DAVANJE GRATIS ROBE, USTUPANJE OPREME, SPOREDNI PROMET
    • Ko čini  posebnu šemu u građevinarstvu,
    • Davanje gratis robe radi poboljšanja prodaje
    • Ustupanje opreme bez naknade
    • Sporedni promet ili ne?

7. PITANJA I ODGOVORI

 

PREDAVAČI

ANES MUSLIMOVIĆ - Od juna 2005 godine zaposlen sa kao diplomirani pravnik u Sektoru za poreze UINO. Od stupanja na snagu Zakona o PDV-u, aktivno učestvujem u rješavanju konkretnih spornih situacija iz oblasti poreza na dodatu vrijednost. Od 2005 godine do danas, prošao sve specijalističe obuke iz oblasti PDV, koje su organizovane od strane međunarodnih organizacija specijalizovanih za indirektne poreze. Obuke su pružane u BIH, Austiji i Holandiji..  Aktivno učestvovao u izradi Pravilnika o PDV-u, izmjenama i dopunama istog, kao i u donošenju drugih podzakonskih akata UINO, koje se tiču PDV-a. U Sektoru za poreze bio je  agažovan na izradi nacrta obavezujućih mišljenja u okviru posebno obrazovane radne grupe  kao i na izradi nacrta  
obavještenja koje daje UINO. Pored toga, angažovan je bio u  radu PDV-infa, svakodnevno rješavajući mnogobrojne dileme poreskih obveznika. Od 2014. godine je raspoređen u Odjeljenju za pravne poslove UINO, na radnom mjestu šef Grupe za izradu obavezujućih mišljenja. 2015. godine magistrirao na Univerzitetu za poslovne studije u Banja Luci na temi „PDV u EU i BiH“.

 
KOTIZACIJA ZA SEMINAR

■ 128 KM po jednom učesniku
■  Popust za rane prijave do 12. maja - kotizacija iznosi 118 KM
■ Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije prijavite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili fax: 051/466-601

 

CERTIFIKATI

Po završetku seminara, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju seminara.

 

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000 ili 051 466 602.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1