SEMINAR NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA - IZMJENE KOJE SE ODNOSE NA UGOVORNE ORGANE I PONUĐAČE, RAD KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE I PRIPREMA PONUDA

1045 

 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas da propratite:

SEMINAR NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA - IZMJENE KOJE SE ODNOSE NA UGOVORNE ORGANE I PONUĐAČE, RAD KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE I PRIPREMA PONUDA

 

 - 28. april 2021. godine - Webinar
- 04. maj 2021. godine - Video snimak
- 11. maj 2021. godine - Video snimak

Na prijedlog Vijeća ministara Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. Znate li kako je novim zakonom predviđeno ubuduće da radite ako ste ugovorni organ ili ponuđač? Novim zakonom su predviđene brojne izmjene.

Sa novim izmjenama će Vas upuznati Šef grupe za normativno pravne poslove Agencije za javne nabavke BiH i član Radne grupe za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, a koju je imenovalo Vijeće ministara BiH.

Pravilno provođenje javnih nabavki je jedan od najbitnijih segmenata poslovanja svake firme. Ako su zaposleni koji rade kod ugovornih organa na provođenju postupka nabavke, a i zaposleni kod ponuđača na pripremi ponuda dobro upoznati sa svim pravilima to im omogućuje da izbjegnu sve zakonske probleme koji mogu nastati, a njihovim organizacija i preduzećima donosi materijalnu korist.

Na seminaru će biti razmotrena i objašnjena brojna pitanja koja u postupku javnih nabavki prave probleme učesnicima.

Seminar namjenjen svim praktičarima javnih nabavki, kako bi se na vrijeme upoznali sa novinama zakonodavnog okvira, a sve u cilju izbjegavanja mogućih grešaka u postupcima javnih nabavki. Seminar je namjenjen kako ugovornim organima tako i ponuđačima.

Pozivamo Vas na seminar na kome ćete uz pomoć iskusnih stručnjaka iz ove oblasti riješiti svoja konkretna pitanja sa kojima se suočavate u praksi!

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 
 JESTE LI UPOZNATI SA IZMJENAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH?

 

  ZNATE LI KAKO JE NOVIM ZAKONOM PREDVIĐENO UBUDUĆE DA RADITE?

 
Predavači će u okviru tema obraditi:
 
1. IZMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA - NOVE DEFINICIJE I INSTITUTI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI
 • Oznake, zahtjevi za oznaku
 • Životni vijek
 • Ponuda
 • Dinamički sistem kupovine
 • Provođenje postupaka javnih nabavki koje uključuju ugovorne organe iz drugih država
 • Nova izuzeća
 • Uloga službenika za javne nabavke
 • Obaveza provjere tržišta u postupku javne nabavke
 • Podjela predmeta nabavke na lotove
 • Definisanje sadržaja plana javnih nabavki
 • Objava pregovaračkog postupka bez objave obavještenja
 • Uvođenje „crne liste“
 • Izmijenjen osnov za diskvalifikaciju po osnovu sukoba interesa
 • Objava osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora

2. NOVINE U POSTUPCIMA DODJELE UGOVORA MALE VRIJEDNOSTI I PRAVNOJ ZAŠTITI U NOVOM ZAKONU O JN 

 • Postupak konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda
 • Postupak direktnog sporazuma
 • Aktivna legitimacija
 • Zabrana zaključenja ugovora
 • Faze postupka javne nabavke i rokovi u kojim se može izjaviti žalba
 • Bitne povrede zakona

3. PRIPREMA PONUDA OD STRANE PONUĐAČA 

 • Pretraga postupaka i obavještenja na portalu javnih nabavk
 • Preuzimanje tenderske dokumentacije
 • Priprema ponuda (osnovni elementi ponude, izjave, obrasci, garancije)
 • Šta sve prihvatljiva ponuda mora sadržavati - sadržaj ponude, period važenja, garancije
 • uz ponudu, pozivanje na standarde, dodatna dokumentacija, aneksi
 • Kako pripremati izjave koje se odnose na ličnu sposobnost, sposobnost obavljanja
 • profesionalne djelatnosti, izjave koje se odnose na ekonomsku i financijsku sposobnost i izjave koje se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost za robe, radove ili usluge
 • Najčešće greške
 • Praktični primjeri ponuda (ponude za kancelarijski materijal, građevinske radove,
 • usluge, ekskurzije, edukacije, vozila, kompjuterskog materijala, ljekova, goriva,
 • registracije vozila, osiguranja itd)
 • Kako napisati žalbu i kome je uputiti i primjeri žalbi
 • Pitanja i odgovori

4. OKVIRNI SPORAZUM

 • Kada se primjenjuje okvirni sporazum?
 • Vrste okvirnog sporazuma
 • Razlike između ugovora i okvirnog sporazuma
 • Priprema tenderske dokumentacije za zaključivanje okvirnog sporazuma
 • Procjena vrijednosti nabavke,
 • Vremensko trajanje okvirnog sporazuma
 • Sklapanje ugovora o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma
 • Realizacija okvirnog sporazuma
 • Problemi u praksi kod realizacije okvirnog sporazuma
 • Primjeri iz prakse

 

5. NOVA ODLUKA O OBAVEZNOJ PRIMJENI PREFERENCIJALNOG TRETMANA
DOMAĆEG

 • Šta ova Nova Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg donosi?
 • Ko, kako i u kojim postupcima će se morati primjenjivati ova odluka?
 • Šta ova odluka znači za postupke nabavki koji se provode poslije 01.06.2020. godine?
 • Da li se ova odluka odnosi na postupke započete ranije, a koji još nisu završeni?
 • O Izjavi o preferencijalnom porijeklu

6. PITANJA I ODGOVORI

 

PREDAVAČI

BELMA ŠEĆIBOVIĆ, dipl. pravnik je ovlašteni predavač javnih nabavki. Zaposlena je u Agenciji za javne nabavke BiH od 2008.godine na poziciji Šefa grupe za normativno pravne poslove. Bila je član Radne grupe za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, a koju je imenovalo Vijeće ministara BiH.

MIRALEM KOVAČEVIĆ master iz oblasti javnih nabavki - Certificirani trener za javne nabavke. Zaposlen u Vladi Brčko distrikta BiH na poslovima Višeg stručnog saradnika za javne nabavke. Ima petnaestogodišnje praktično iskustvo u oblasti javnih nabavki i učestvuje u cjelokupnom ciklusu nabavki počevši od planiranja javnih nabavki do dostave izvještaja o realizaciji ugovora. Certificirani je trener za javne nabavke. Posjeduje certifikat trenera od Međunarodnog centra za obuku iz Torina. Takođe je certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH. Posjeduje sedmogodišnje iskustvo trenera za javne nabavke u obuci ugovornih organa i ponuđača iz oblasti javnih nabavki.

 
KOTIZACIJA ZA SEMINAR

■ 128 KM po jednom učesniku
■ Popust za rane prijave do 20. aprila – kotizacija iznosi 118 KM
■ Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije prijavite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili fax: 051/466-601

 

CERTIFIKATI

Po završetku seminara, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju seminara.

 

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000 ili 051 466 602.

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

 • Telefoni mobilni +

    066 299 999 , 066 240 000
 • Telefoni fiksni +

  051 466 600
 • Fax +

  Fax: 051 466 601
 • 1