ODLOŽENO U SARAJEVU - SEMINAR KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE U FBiH I RS - NOVE IZMJENE PROPISA I AKTUELNOSTI

1035 2

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na:

SEMINAR "KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE U FBiH I RS - NOVE IZMJENE PROPISA I AKTUELNOSTI"

koji će se održati 12. marta 2020. godine u hotelu "JELENA" u Banjaluci i 16. marta 2020. godine u hotelu "HOLLYWOOD" u Sarajevu.

Propisi vezani za kancelarijsko i arhivsko poslovanje u entitetima u BiH su slično regulisana. Većina rješenja je identična, međutim postoje u nekim segmentima i razlike. Cilj ovog seminara je da pojasni najznačajnije aspekte ovih propisa, ali i da učesnicima razriješi dileme koje se javljaju kod njihove primjene u praksi. Na seminaru ćete biti upoznati i sa novim Pravilnikom o Kaacelarijskom poslovanju u Federaciji BiH i specifičnim rješenjima iz ove oblasti u Republici Srpskoj. Na ovom seminaru će se "korak po korak" proći kompletna procedura kancelarijskog i arhivskog poslovanja.

Pozivamo Vas na seminar na kome ćete u interakciji sa iskusnim stručnjacima iz ove oblasti riješiti svoja konkretna pitanja sa kojima se suočavate u praksi!

ZNATE LI KOJE SU NOVINE U
KANCELARIJSKOM POSLOVANJU?

Neispravna primjena propisa iz oblasti kancelarijskog i arhivskog poslovanja je čest predmet problema sa inspekcijama. To je nešto što svakako želite izbjeći. Postoji niz postupaka koje morate razumjeti i ispoštovati.
Seminar je namijenjen rukovodiocima preduzeća, sekretarima, pravnicima i administrativnim radnicima u organizacijama i institucijama, sudovima, tužilaštvima, školama, javnim preduzećima i drugim ustanovama, menadžerima, radnicima u računovodstvima, ... 

Seminar je veoma bitan i za vlasnike i rukovodioce privatnih preduzeća i njihove administrative radnike kako bi izbjegli propuste u radu sa dokumentacijom i ne bi imali problema sa inspekcijama i plaćali nepotrebne kazne.

IMATE LI NEDOUMICA KOJE ŽELITE RIJEŠITI ?

Seminar se odvija na dvije lokacije i to u hotelu "JELENA" u Banjoj Luci sa četiri zvjezdine, koji je smješten u glavnom administrativnom centru Republike Srpske, uz veliki šoping centar. Druga lokacija je  u hotelu "HOLLYWOOD", Sarajevo - Ilidža, takođe sa 4 zvjezdice,  gdje je poznato izletište i kompleks hotela u sklopu banjskog centra.

Za sve učesnike je obezbjeđen ručak i piće u pauzama.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU.
Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na
adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Predavači će u okviru tema obraditi:

1. OSNOVE KANCELARIJSKOG POSLOVANJA - 1. DIO
    • Osnove kancelarijskog poslovanja;
    • Šta spada u kancelarijsko poslovanja?
    • Propisi i standardi u oblasti kancelarijskog poslovanja;
    • Organizacija radnog prostora;
    • Kako bi se trebala organozovati radna mjesta;
    • Organizacija radnog vremena i način prijema stranaka;
    • Prijem pošte i akata;
    • Otvaranje, pregledanje, označavanje i propisno evidentiranje pošte i akata;
    • Dodjela klasifikacione oznake predmeta i akata;
    • Dostava pošte i akata u rad;
    • Rokovnik predmeta;
    • Spajanje akata.
 
2. OSNOVE KANCELARIJSKOG POSLOVANJA - 2. DIO
    • Dostavljanje predmeta i akata u rad;
    • Koji su dijelovi službenog akta?
    • Prijem dokumenata u pisarnicu;
    • Razvođenje i otprema akata i pošte;
    • Čuvanje pošte i akata;
    • O pečatima, faksimilima, štambiljima i žigovima;
    • Postupanje sa povjerljivim dokumentima;
    • Postupanje sa dokumentacijom iz postupka javnih nabavki;
    • Rekonstukcija izgubljenih predmeta;
    • Odgovornost u kancelarijskom poslovanju i monitoring;
    • Ovjera potpisa i dokumenata;
    • Dobra i loša praksa u kancelarisjkom poslovanju;
 
3. NOVI PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU U FEDERACIJI BIH
    • Koje novine donosi novi pravilnik?
    • Šta se mijenja u dosadašnjem načinu rada?
 
4. SPECIFIČNOSTI KANCELARIJSKOG POSLOVANJA U RS
    • Koje su specifičnosti kancelarijskog poslovanja u RS?
    • Očekuju li se izmjene i koje u kancelarijskom poslovanju u RS?
 
5. ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE
    • Osnovni pojmovi elektronskog kancelarijskog poslovanja;
    • Osnovne pretpostavke;
    • Elektronski potpis;
    • Šta je e-Pisarnica?
    • Elektronsko kancelarijsko poslovanje i elektronski dokument;
    • Kako nastaje elektronski dokument;
    • U kojim elektronskim formatima se dokumenti pohranjuju (čuvaju);
    • Šta je Document management sistem - DMS?
    • Osnovne prednosti  Document management sistema;
    • Elektronska pošta;
    • Kako se utvrđuje identitet korisnika?
    • Kako se formiraju predmeti u elektronskom obliku;
    • Zaštita elektronskih podataka;
    • Elektronska arhiva;
    • Da li nam je i dalje potrebna dokumentacija u papirnom obliku?
    • Prednosti elektronskog kancelarijskog poslovanja.
 
6. TAKSENO I ARHIVSKO POSLOVANJE
    • Način plaćanja administrativne takse;
    • Takseni obveznik;
    • Kada se plaća taksa?
    • Oslobađanje od plaćanja takse;
    • Zastarijevanje plaćanja takse i povrat viška uplaćene takse;
    • Osnovna terminologija arhivskog poslovanja;
    • Organizacija arhivskog prostora;
    • Organizacija radnih mjesta;
    • Lista registraturskog materijala sa rokovima čuvanja;
    • Svrha i način vođenja arhivske knjige;
    • Pravilno vršenje odabira arhivske građe iz registraturne građe;
    • Izdavanje arhivske građe i reversi;
    • Praktične preporuke
    • Topografski vodič,
    • Postupak sa različitim tipovima dokumentacije (razne vrste ugovora, dokumentacija iz postupka javnih nabavki, stečajna dokumentacija, projektna dokumentacija, računovodstve dokumentacija, i razna druga dokumentacija)
    • Digitalizacija arhiva - pretpostavke, značaj i prednosti
    • Bezvrijedna arhivska građa

7. PITANJA I ODGOVORI

PREDAVAČI

ŽELJKO ŠKARICA - Dipl. iur. Od 2008 godine uposlen u Federalnom ministarstvu pravde na poziciji Glavnog federalnog upravnog inspektora. Već više godina nalazi se na listi trenera Agencije za državnu službu FBiH. Više godina je aktivan predavač iz oblasti upravnog postupka, inspekcijskog postupka i kancelarijskog poslovanja.

Prof. dr MILICA TEPŠIĆ - Preko deset godina je bila načelnik Odjeljenja za kancelarijsko poslovanje u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave (centralna pisarnica za republičke organe uprave i Vladu Republike Srpske) i aktivan predavač na seminarima iz kancelarijskog poslovanja. Ispitivač je za Kancelarijsko poslovanje u Komisijama za polaganje stručnog ispita za kandidate sa višom i visokom stručnom spremom u Agenciji za državnu upravu Republike Srpske, koji se organizuje u Banja Luci i u Istočnom Sarajevu. Licencirani je predavač i mentor u okviru Sistema obuka za jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, sa velikim brojem održanih seminara širom BiH. Nalazi se u bazi eksperata Bosne i Hercegovine (izvođača obuka i konsultanata), kao ekspert za oblast elektronskog kancelarijskog poslovanja i elektronske uprave. Ovlašćeni je ECDL (European Computer Driving Licence) predavač i ispitivač. Koautor je priručnika „Tradicionalno i elektronsko kancelarijsko poslovanje“, te autor ili koautor sedam fakultetskih udžbenika i preko 50 stručnih i naučnih radova. Angažovana je na visokoškolskim ustanovama u Banja Luci i Beogradu, u naučno-nastavnom zvanju vanrednog profesora na grupi predmeta iz oblasti poslovne i pravne informatike, te zaštite i sigurnosti podataka.

KOTIZACIJA ZA SEMINAR

■ 145 KM po jednom učesniku

■ Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije izvršite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

Prijavu slati na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na fax: 051 466 600.

CERTIFIKATI
Po završetku seminara, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju seminara.

DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000.

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU.
Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na
adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 460 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 600
  • 1