SEMINAR PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O RADU U BiH, FBiH I RS - AKTUELNOSTI I NEDOUMICE

1030

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na:

 

SEMINAR PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O RADU U BiH, FBiH I RS
- AKTUELNOSTI I NEDOUMICE

 

koji će se održati 05. novembra 2019. godine u hotelu "JELENA" u Banjaluci i 06. novembra 2019. godine u hotelu "HOLLYWOOD" u Sarajevu.

Radni odnosi i prava radnika u entitetima u BiH su slično regulisana. Većina rješenja je identična, međutim postoje u nekim segmentima i značajne razlike. Cilj ovog seminara je da pojasni najznačajnije aspekte Zakona o radu u entitetima i zajedničkim organima u BiH, ali i da učesnicima razriješi dileme koje se javljaju kod primjene Zakona o radu u praksi.

Mnogi poslodavci se suočavaju sa brojnim nedoumicama u vezi sa tumačenjem Zakona o radu, problemima pri zasnivanju radnog odnosa sa zaposlenim ili angažovanju lica van radnog odnosa, aneksiranjem ugovora o radu, primenom odredbi koje se odnose na radno vreme, odmore i odsustva, zarade, naknade zarada i druga primanja, sprovođenjem disciplinskih mera, prestankom radnog odnosa zaposlenih, izradom i izmenom radno-pravne dokumentacije, radnim sporovima…

Pozivamo Vas na seminar na kome ćete u interakciji sa iskusnim stručnjacima iz ove oblasti riješiti svoja konkretna pitanja sa kojima se suočavate u praksi!

Neispravna primjena Zakona o radu je čest predmet i sudskih sporova i prijavljivanja inspekciji rada. To je nešto što svakako želite izbjeći. Proces zapošljavanja radnika, poštovanje zakonskih odredbi dok je zaposlen, a i udaljavanje radnika sa posla sastoji se od niza postupaka koji se moraju ispoštovati.

Seminar je namjenjen svim onima koji postupaju i rade po Zakonu o radu kao što su rukovodioci preduzeća, sekretari i pravnici u institucijama, sudovima, školama, javnim preduzećima i drugim ustanovama, menadžeri, radnici u računovodstvima, rukovodioci i sekretari sindikalnih organizacija i drugi.

Seminar je veoma bitan i za vlasnike i rukovodioce privatnih preduzeća kako bi izbjegli probleme u radu sa radnicima i ne bi se izlagali nepotrebnim sudskim troškovima ili imali problema sa inspekcijama.

Seminar se odvija na dvije lokacije i to u hotelu "JELENA" u Banjoj Luci sa četiri zvjezdine, koji je smješten u glavnom administrativnom centru Republike Srpske, uz veliki šoping centar. Druga lokacija je u hotelu "HOLLYWOOD", Sarajevo - Ilidža, takođe sa 4 zvjezdice, gdje je poznato izletište i kompleks hotela u sklopu banjskog centra.

Za sve učesnike je obezbjeđen ručak i piće u pauzama.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU.
Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na
adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Predavači će u okviru tema obraditi:

ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

- Pretpostavke za zasnivanje radnog odnosa i zaključivanje ugovora o radu
- Vrste i trajanje ugovora o radu//radnom odnosu
- Obavezni elementi Ugovora o radu / rješenje o prijemu
- Probni rad da li je obavezan i koliko mora trajati?
- Zapošljavanje pripravnika
- Da li firme moraju imati Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i njegovi elementi?
- Na koji način poslodavac može rasporediti radnika na drugo radno mjesto?
- Rad bez zasnivanja radnog odnosa
- Šta ako neko od kandidata za prijem u radni odnos uloži žalbu?

ODGOVORNOST RADNIKA ZA POVREDU DUŽNOSTI

- Odgovornost za povredu dužnosti službenika i namještenika/obaveza iz ugovora o radu i materijalna odgovornost
- Postupak za utvrđivanje odgovornosti
- Pokretanje disciplinskog postupka
- Vođenje disciplinskog postupka
- Udaljenje sa rada
- Disciplinske mjere
- Zastarjelost
- Izvršenje disciplinskih mjera
- Evidencija o izrečenim mjerama

PRESTANAK RADNOG ODNOSA - KAKO OTPUSTITI RADNIKA?

- Razlozi za otkaz ugovora o radu
- Otkaz ugovora o radu od strane radnika
-
Procedura oko davanja otkaza - za koju vrste otkaza se opredeliti - zašto je to važno?
- Procedura ispravnog otkazivanja ugovara o radu od strane poslodavca
- Otkazni rok
- Otpremnina
- Može li poslodavac otpustiti radnika dok je na bolovanju?
- Rješenje o prestanku radnog odnosa
-
Agonija - oko pravnih posledica nezakonitog otkaza, uz naknadu štete i vraćanje na posao
- Šta ako Vas radnik tuži sudu?
- Zahtjev za zaštitu prava, Mirenje, Obraćanje inspekciji, Tužba, U koji slučajevima najčešće radnik uspjeva na sudu dobiti tužbu protiv poslodavca?
- Poslodavci - kako da izbegnete nezakoniti prekid radnog odnosa za zaposlenog koji zaslužuje da bude otpušten

PERSONALNI DOSIJE RADNIKA

- Šta je personalna evidencija, personalni dosije radnika
- Ko je sve obavezan voditi personalne dosije radnika?
- Zakonski osnov vođenja propisanih evidencija (Zakon o radu, Zakon o zaštiti ličnih podataka)
- Normativni akt poslodavca – odluka
- Lični podaci radnika koje prikuplja i obrađuje poslodavac
- Obaveze poslodavca kod obrade i kontrolora ličnih podataka radnika
- Sadržaj evidencije u oblasti rada i zdravstvenog osiguranja
- Evidencija o zaposlenim radnicima
- Evidencija o platama
- Evidencija o nesrećama na radu
- Rokovi za obradu i čuvanje ličnih podataka radnika u personalnom dosijeu
- Zaštita personalnih dokumenata radnika u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka
- Čuvanje podataka radnika, načini i rokovi
- Kaznene odredbe

PLATE I NAKNADE

- Pravo na platu
- Uvrđivanje najniže plate
- Osnovna plata
- Isplata raznih bonusa
- Načini isplate plate - mora li se plata isplaćivati isključivo u novcu
- Mora li se plata isplaćivati na tekući račun ili se može isplaćivati "na ruke"?
- Mora li se radniku dati platna lista i dokazi o uplaćenim doprinosima?
- Koje se naknade mogu, a koje moraju isplaćivati radnicima?
- Posebnosti plaćenog i neplaćenog dopusta
- Šta ako poslodavac ne može isplatiti platu na vrijeme?
- Postupak prijave zbog neisplate plaće radnika Inspektorata rada

SPECIFIČNOSTI ZAKON O RADU U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE I RAZNE PITANJA IZ RADNIH ODNOSA

- Mirovanje prava iz radnog odnosa
- Zaštita radnika
- Zaštita ličnih podataka radnika
- Ljekarski pregled radnika
- Porodiljsko odsustvo
- Mora li se voditi evidencija o radnom vremenu radnika i na koji način?
- Mogu li muškarci uzeti porodiljsko odsustvo?
- Plate za vrijeme porodiljskog odsustva
- Prava radnika sa umanjenom radnom sposobnosću
- Šta podrazumjeva "zlostavljanje na radu" – mobing?
- Smije li poslodavac koristiti različite tehnologije za video i audio nadzor radnika?

2


PREDAVAČI

EMIR MEHMEDOVIĆ, dipl. iur., dr. sci. je zaposlen u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, u kojem od 2011. godine obavlja funkciju Glavnog upravnog inspektora. Docent je na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu.
Već više od 8 godina je aktivan je predavač iz oblasti radnog i upravnog prava, te kancelarijskog poslovanja. Autor je više stručnih i naučnih radova iz oblasti radnog i upravnog prava.

DANIJELA RADONIĆ, diplomirani pravnik. Od 2010. godine je zaposlena u Višem privrednom sudu u Banjoj Luci. U NLB banci a.d. Banja Luka radila je na pravnim poslovima u periodu od 2002. godine do 2010. godine. Od 2011. godine se nalazi na Listi arbitara koju vodi JU Agencija za mirno rjesavanje radnih sporova Banja Luka, a bila je angažovana i u postupcima mirenja i u arbitražama. Od stupanja na snagu novog Zakona o radu u Republici Srpskoj (20.01.2016. godine) aktivan je predavač na seminarima na temu primjene Zakona, te koautor više priručnika za radne odnose. Samostalno je objavila Komentar Zakona o mjenici Republike Srpske sa sudskom praksom, te Priručnik za poslovanje sa mjenicom. Napisala je više stručnih i naučnih radova iz oblasti radnih odnosa i mjeničnog prava koji se objavljeni u naučnim i stručnim časopisima (Finrar, Pravni savjetnik, Pravo i finansije, Advokatura, Vještak, Izbor Sudske prakse, Pravni život). 

 
KOTIZACIJA ZA SEMINAR

■    139 KM po jednom učesniku

■    Popust za rane prijave do 25. oktobra – kotizacija iznosi 128 KM

■    Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10%     na ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije izvršite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

Prijavu slati na fax: 051 466 600 ili e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 CERTIFIKATI

Po završetku seminara, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju seminara.

 DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU.
Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 460 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 600
  • 1