PRVA STRUČNA KONFERENCIJA O INDIREKTNIM I DIREKTNIM POREZIMA U BIH - INDIRA 2019

 

1027

Posjetite zvanični sajt konferencije www.indira2019.com

Poštovane koleginice i kolege,


17. i 18. juna 2019. godine u hotelu Kardial, Banja Vrućica, Teslić održaće se 

PRVA STRUČNA KONFERENCIJA O INDIREKTNIM I DIREKTNIM POREZIMA U BIH

- INDIRA 2019

Zakone o direktnim i indirektnim porezima u BiH i entitetima primjenjujemo svakodnevno, međutim još uvijek se javljaju razne dvojbe u situacijama oporezivanja.
Za sve poreske obaveznike organizovali smo konferenciju na kojoj će predavači prolaziti kroz najčešće probleme s kojima se svakodnevno susrećemo, kao i specifične situacije na koje treba obratiti pažnju kod obračuna poreza. Takođe učesnici će biti upoznati i sa najavljenim zakonskim promjenama koje se uskoro počinju primjenjivati.

Konferencija ima za cilj da okupi relevantne ličnosti iz BiH kako bi razmotrili značajna pitanja iz oblasti poreske politike i kako bi učesnici mogli da razmijene različita saznanja, iskustva i informacije, ali i uspostave direktne poslovne kontakte.

Tokom konferencije biti će prostora za diskusiju i pitanja s ciljem da se upoznate s problemima koji se javljaju u praksi. Konferencija je namijenjana računovođama, revizorima, rukovodiocima u privatnim i državnim preduzećima, samostalnim poduzetnicima, ovlaštenim izvoznicima, pravnicima i svima onim koji se u radu susreću sa obračunom indirektnih i direktnih poreza.
Konferencija se odvija u hotelu "KARDIAL" u Banji Vrućici, kod Teslića, koja je poznata turistička destinacija sa preko 220.000 noćenja godišnje.

ZA SVE UČESNIKE JE OBEZBJEĐEN RUČAK OBA DANA KONFERENCIJE I PIĆE U PAUZAMA.

OVDE MOŽETE PREUZETI POZIVNO PISMO.

Posjetite zvanični sajt konferencije www.indira2019.com


TEME KOJE ĆE BITI OBRAĐENE NA KONFERENCIJI SU:

1. PORESKA OSNOVICA (subvencije, javni prihodi, popusti, vodne naknade, turističke takse i sl.), poreski punomočnici, upotreba dobara u vanposlovnu svrhu, prefakturisanje , naknada štete u sistemu pdv-a, pokon bonovi i vrijednosne kartice, odbitak ulaznog pdv-a kod pripremnih radnji
2. PAN-EURO-MEDITERANSKA PREFERENCIJALNA PRAVILA O PORIJEKLU ROBE (međunarodni ugovori o slobodnoj trgovini, pravila o porijeklu, kumulacije i Lista, dopuštena odstupanja, pojednostavljen postupak, dokazivanja porijekla, konkretni primjeri), Informacije i pojašnjenja o početku primjene pune kumulacije u okviru zemalja CEFTA i EFTA od 01.07.2019. godine.
3. CARINSKI POSTUPCI S EKONOMSKIM UČINKOM - unutrašnja obrada, carinsko skladište, spoljna obrada i privremeni uvoz - namjena postupaka, sistem odobravanja, prijavljivanje robe za postupak, razduženje postupka, prednosti i obaveze za korisnike postupka, specifičnosti u pogledu popunjavanja carinske prijave, nastanak carinskog duga
4. 4.1.Digitalizacija i automatizacija procesa u Poreskoj upravi Republike Srpske (pravni okvir za digitalizaciju procesa, elektronsko podnošenje poreskih prijava, automatizacija procesa u Poreskoj upravi korišćenjem savremenih programskih rješenja, integracija procesa unutar Poreske uprave i povezivanje sa drugim organima i institucijama) 4.2. Elektronske usluge Poreske uprave RS (izdavanje elektronskog certifikata, mogućnosti uvida u podatke o poreskim obveznicima i praćenja promjena u podacima koje Poreska uprava vodi o poreskim obveznicima) 4.3. Prijavljivanje i plaćanje poreza i doprinosa kada je lice sa prebivalištem u jednom entitetu/Distriktu zaposleno u drugom entitetu/distriktu (registracija u Jedinstveni sistem za registraciju kontrolu i naplatu doprinosa, prijavljivanje poreza na dohodak i doprinosa, mjesto plaćanja poreza na dohodak i doprinosa) 4.4. Poreski tretman poslovnih jedinica pravnih lica sa sjedištem van teritorije Republike Srpske ( postupak i uslovi registracije i dodjele poreskoj broja, prijavljivanje zaposlenih, prijavljivanje i plaćanje poreza na dohodak, doprinosa poreza n dobit, taksi i ostalih direktnih poreza ) 4.5. Izmjene koje se očekuju u 2019. godini (uvođenje poreskih olakšica putem posebnog propisa i izmjene Zakona o porezu na dobit, izmjena propisa o fiskalizaciji)

5. Inspekcijski nadzor iz oblasti direktnih poreza u FBiH, općenito o radu PU FBiH, aktivnostima, zakon o porezu na dohodak, dobit, porezne prijave, paušalno plaćanje poreza, porez na nekretnine, poklone i nasljeđe
6. ZAKON O POREZNOJ UPRAVI I ZAKON O POREZU NA DOHODAK - Zakon o Poreznoj upravi FBiH: prava i obaveze poreznih obveznika, inspekcijski nadzor, prigovor, žalba, prisilna naplata...- Zakon o porezu na dohodak: dohodak od nesamostalne djelatnosti, dohodak od samostalne djelatnosti...
7. Porez na dobit u FBiH, Ostale naknade, Izdavanje fiskalnih računa, Platni promet tj. finansijsko poslovanje i najčešća pitanja poreskih obveznika u primjeni propisa iz oblasti direktnog oporezivanja + pitanja učesnika

 

KOTIZACIJA

■ 270 KM po jednom učesniku

■ Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.

Obrazac za prijavu možete ovde preuzeti na sajtu konferencije www.indira2019.com ili na linku PRIJAVNI FORMULAR


Pozivamo Vas da svoje učešće što prije izvršite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati konferenciji uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!


Prijavu slati na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  ili na fax: 051 466 600

Kada dobijemo prijavu na osnovu nje šaljemo Vam predračun.

 

 

PREDAVAČI

Miljka Kutić - Šef Odsjeka za carinske postupke u Upravi za indirektno oporezivanje BiH
Anes Muslimović - Šef Grupe za izradu obavezujućih mišljenja u Upravi za indirektno oporezivanje BiH
Milena Knežević - Stručni savjetnik na poslovima porijekla robe u Upravi za indirektno oporezivanje - Sektoru za carine
Persa Paić - Pomoćnik direktora u Sektoru za usluge poreskim obveznicima u Poreskoj upravi Republike Srpske
Irma Borovac - Šef odsjeka za inspekcijski nadzor u Poreskoj upravi Federacije BIH u Sarajevu
Nejla Kaltak - Inspektor u u Poreskoj upravi Federacije BIH

 

CERTIFIKATI

Po završetku konferencije, učesnici dobijaju certifikate o učešću na konferenciji.

 

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000.

 

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 460 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 600
  • 1