ODRŽAN JE SEMINAR 1011


 
u hotelu "Kardial", Banja Vrućica, Teslić
28. februara 2018. god.

ODRŽAN JE SEMINAR 1011


 
u hotelu "Mostar", Mostar
27. februara 2018. god.

ODRŽAN JE SEMINAR 1010


 
u hotelu "Kardial", Banja Vrućica, Teslić
21. decembra 2017. god.

ODRŽAN JE SEMINAR 1009


 
u hotelu "Hollywood", Sarajevo
30. novembra 2017. god.

ODRŽAN JE SEMINAR 1008


 
u hotelu "Hollywood", Sarajevo
09. novembra 2017. god.

ODRŽAN JE SEMINAR 1008


 
u hotelu "Jelena", Banja Luka
08. novembra 2017. god.

ODRŽAN JE SEMINAR 1007


 
u hotelu "Hollywood", Sarajevo
26. oktobra 2017. god.

ODRŽAN JE SEMINAR 1007


 
u hotelu "Kardial", Teslić
24. oktobra 2017. god.

ODRŽAN JE SEMINAR 1006


 
u hotelu "Jelena", Banja Luka
12. oktobra 2017. god.

 

ODRŽAN JE SEMINAR 1006


 
u hotelu "Radon Plaza", Sarajevo
10. oktobra 2017. god.

 

 

ODRŽAN JE SEMINAR 1005


 
u hotelu "Kardial", Banja Vrućica, teslić
06. jul 2017. god.

 

ODRŽAN JE SEMINAR 1005


 
u hotelu "Radon Plaza", Sarajevo
04. jul 2017. god.

 

ODRŽAN JE SEMINAR 1003


 
u hotelu "Kardial", Banja Vrućica, Teslić
06. jun 2017. god.

 

ODRŽAN JE SEMINAR 1004


 
u hotelu "Bistrica", Jahorina
23. maj 2017. god.

 

ODRŽAN JE SEMINAR ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA, RAD KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE

SA POSEBNIM OSVRTOM NA NAJČEŠĆE GREŠKE I E-AUKCIJA U 2017. GODINI - šifra 1002


 
u hotelu "Kardial", Banja Vrućica kod Teslića
21. marta 2017.

ODRŽAN JE SEMINAR PROCEDURE JAVNIH NABAVKI U BIH I NAČIN RADA KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE U 2017. GODINI - šifra 1001 
 
u hotelu "Kardial", Banja Vrućica kod Teslića
6. decembra 2016.